background-default

วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ปุ่ม 'เราชนะ' ไม่ขึ้นให้กดยืนยันสิทธิ เช็ควิธีแก้ที่นี่!

ปุ่ม 'เราชนะ' ไม่ขึ้นให้กดยืนยันสิทธิ เช็ควิธีแก้ที่นี่!

ปุ่ม "เราชนะ" ไม่ขึ้นให้กดยืนยันสิทธิ เช็ควิธีแก้ที่นี่! รีบทำก่อนเงินเข้า 18 ก.พ.นี้

ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 หลังจากตรวจสอบสิทธิผ่านท่างเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และได้รับสิทธิเราชนะแล้วนั้น จะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิผ่านทางแอปเป๋าตัง ก่อนที่จะใช้สิทธิวันที่ 18 ก.พ.2564 ถึงจะสามารถใช้สิทธิ "เราชนะ" ได้

และจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ พบปัญหาในเรื่องของการ กดยืนยันสิทธิ เราชนะในแอปเป๋าตังเมื่อเข้าไปยังแอปเป๋าตังแล้ว กลับไม่พบแบนเนอร์ เราชนะ ขึ้นมาในแอปเป๋าตัง จึงยังไม่สามารถกดยืนยันสิทธิได้  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ต่างให้ข้อมูลเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องมีการกดอัปเดตแอปพลิเคชั่นเป๋าตังก่อน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

สำหรับผู้ใช้มือถือระบบ Android

1.สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android เข้าไปยังเมนู Play store 
2.เซิจหาคำว่า "เป๋าตัง"
3.กดคำว่าอัปเดต ให้เป็นเวอร์ชั่น 10.32 

 ปุ่ม

สำหรับผู้ใช้มือถือระบบ ios 

1.สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ ios เข้าไปยังเมนู App store
2.เซิจหาคำว่า "เป๋าตัง"
3.กดคำว่าอัปเดต ให้เป็นเวอร์ชั่น 10.32 

 ปุ่ม

สำหรับใครที่อัพเดทแอปฯ แล้ว ซึ่งจะต้องมีการ  "กดยืนยันสิทธิเราชนะ" บนแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.เข้าไปที่แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ในหน้าหลัก G-Wallet กดไปที่ปุ่มเราชนะ 
2.อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกดปุ่มยอมรับ
3.ระบุจังหวัดที่จะใช้สิทธิ
4.ยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน
5.ระบบจะนำไปไปสู่หน้าหลักเราชนะ

161254546764

ทั้งนี้หากใครที่ได้อัปเดตแอปเป๋าตังแล้วนั้น จะพบว่ามีแบนเนอร์เราชนะขึ้นมาเรียบร้อยแต่หากท่านเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ หรือ ไม่มีคุณสมบัติตามที่ โครงการเราชนะกำหนด กดเข้าไปยืนยันสิทธิ ก็จะมีข้อความแจ้งเตือน ว่าไม่สามารถใช้สิทธิได้ด้วยเหตุผลใด  ยกตัวอย่างผู้ที่มีประกันสังคมมาตรา 33 อยู่แล้ว หากกดไปที่แบนเนอร์เราชนะก็จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า "ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ เนื่องจากท่านเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 แห่งกฎหมายประกันสังคม ท่านเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)" เป็นต้น

 ปุ่ม