'เราชนะ' เปิดวิธีรับเงินของ ‘ร้านค้า’ ผ่านบัตรประชาชน ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำอย่างไร?

'เราชนะ' เปิดวิธีรับเงินของ ‘ร้านค้า’ ผ่านบัตรประชาชน ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำอย่างไร?

เปิดวิธี "ร้านค้า" รับเงินสิทธิมาตรการ "เราชนะ" ผ่านบัตรประชาชน สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ต้องทำอย่างไรบ้าง?

เกาะติดมาตรการ "เราชนะ" ความช่วยเหลือจากภาครัฐในการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ให้กับประชาชน โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร อาชีพอิสระ บัตรคนจน รวมถึงผู้ที่ได้สิทธิคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน การช่วยเหลือจะเป็นการโอนเงินเยียวยา 7,000 บาทตลอดมาตรการ ซึ่งมีการแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ ผ่านบัตรคนจน หรือ แอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง"

ขณะที่ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือมีปัญหาอื่นๆ เช่น ไม่สามารถเข้างานแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้ เป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเอง หรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิที่ได้รับผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง) ภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือ โดยเปิดให้ลงทะเบียนเราชนะเพิ่มเติมผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 ก.พ.2564 เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :   

และเมื่อระบบตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์ ระบบจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัตรประชาชนเพื่อใช้ซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการ ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิเราชนะได้ตั้งแต่ 5 มี.ค.2564 โดยใช้ผ่านเครื่องรูด EDC และ แอพพลิเคชั่น "ถุงเงิน" ของร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการเราชนะ และสามารถใช้สิทธิได้ถึง 31 พ.ค.2564 หรือวันสิ้นสุดมาตรการ 

161327353568

ทั้งนี้สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการเราชนะ ทั้งร้านค้าที่รับเงินผ่านเครื่อง EDC และร้านค้าที่รับเงินผ่านแอพพลิเคชั่นถุงเงิน สามารถรับเงินผ่านการใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน ของกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ซึ่งมีขั้นตอนคล้ายกับการรับเงินซื้อสินค้าจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ร้านถุงเงิน

ในวันที่ 5 มี.ค.2564 ในแอพพลิเคชั่นถุงเงินของร้านค้า จะมีเมนูเราชนะเพิ่มขึ้นมา คือ สแกนบัตรประชาชน (ปุ่มสีเหลือง) เมื่อเลือกบัตรประชาชนแล้ว ทางร้านค้าจะต้องสแกนบัตรประชาชน และยืนยันการชำระเงินด้วย PIN 6 หลักของผู้ถือบัตร หรือผ่านการสแกนใบหน้าของผู้ถือบัตรเพื่อเป็นการยืนยันการใช้จ่าย

2.ร้านค้าที่ใช้เครื่อง EDC

สำหรับร้านค้า EDC ก็สามารถรับตัวสิทธิเราชนะผ่านบัตรประชาชนได้เหมือนกัน ร้านค้าจะเลือกรับสิทธิเราชนะเหมือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพียงแต่ตอนที่เสียบบัตรเข้าไป จะเป็นบัตรประชาชน แทน

ถ้าในบัตรประชาชนมีวงเงินเราชนะก็สามารถใช้จ่ายได้ โดยมีขั้นตอนสำหรับร้านค้าที่ใช้เครื่อง EDC ดังนี้

1.เสียบบัตรประชาชนเข้าเครื่อง EDC 

2.กดปุ่ม 2 ทำรายการใช้สิทธิสิทธิเราชนะ 

3.ระบบ EDC จะเชื่อมต่อกับระบบสิทธิของเราชนะ และจะตรวจสอบว่าในบัตรประชาชนมีวงเงินหรือไม่

4.ถ้ามีวงเงินก็สามารถใช้จ่ายได้

   

ที่มา :  กระทรวงการคลัง , สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง , www.เราชนะ.com