'เราชนะ' ต้องใช้ 'บัตรประชาชน' ไม่มีบัตร รีบจองคิวทำบัตรใหม่ผ่านแอพฯ 'BMA Q'

'เราชนะ' ต้องใช้ 'บัตรประชาชน' ไม่มีบัตร รีบจองคิวทำบัตรใหม่ผ่านแอพฯ 'BMA Q'

"เราชนะ" กลุ่ม "ไม่มีสมาร์ทโฟน" ต้องใช้ "บัตรประชาชน" รับสิทธิ 7,000 ใครบัตรประชาชนหายหรือไม่ใช่แบบสมาร์ทการ์ดรีบไปทำที่เขต หรือจองคิวออนไลน์ผ่านแอพฯ "BMA Q" ได้ ครอบคลุม 50 เขต กทม.

"เราชนะ" เตรียมเปิดให้ประชาชนที่ "ไม่มีสมาร์ทโฟน" ลงทะเบียนรับสิทธิที่ "ธนาคารกรุงไทย" วันแรก 15 ก.พ. 64 โดยการใช้สิทธิจ่ายค่าสินค้าและบริการจะต้องทำผ่าน "บัตรประชาชน" ที่แบบสมาร์ทการ์ดแทนการใช้แอพฯ "เป๋าตัง"

ดังนั้น สำหรับผู้ที่ "บัตรประชาชนหาย" หรือเป็นบัตรประชาชนแบบที่ไม่ใช่สมาร์ทการ์ด จะต้องติดต่อทำบัตรประชาชนใหม่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ "ลงทะเบียนเราชนะ" ที่กำลังจะมาถึง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวมขั้นตอนการจองคิวทำบัตรประชาชนใหม่ ที่ช่วยให้การทำบัตรประชาชนใหม่สะดวก รวดเร็ว และลดความเสี่ยงติดเชื้อ "โควิด-19" โดยสามารถทำได้ผ่านแอพพลิเคชั่น "BMA Q" ที่ครอบคลุมสำนักงานเขต 50 เขตในกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "BMA Q" จาก "App Store" หรือ "Google Play" 

2. เลือกเมนู "นัดล่วงหน้า" 

3. เลือกสำนักงานเขตที่จะใช้บริการ

4. เลือกเมนู "บัตรประจำตัวประชาชน" 

5. เลือกวันเวลาที่จะเข้าใจบริการ (หากระบบแจ้งว่า "เต็ม" จะไม่สามารถใช้บริการช่วงเวลานั้นได้ ต้องเลือกวันเวลาอื่นที่ระบุว่า "ว่าง" เท่านั้น)

6. เข้ารับบริการ "ทำบัตรประชาชน" ตามที่นัดหมาย

161320041613

161320041660

  •  "BMA Q" ทำอะไรได้บ้าง 

แอพพลิเคชั่น "BMA Q" ใช้จองคิวล่วงหน้า แบ่งการทำงานเป็น 2 เมนู ได้แก่

1. ตรวจสอบจำนวนผู้ใช้บริการ :
สามารถดูจำนวนคิวรอ แบบ Real Time โดยแสดงผลเรียงลำดับจากจุดให้บริการที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อวางแผนการติดต่อราชการได้ และมีระบบแผนที่แสดงจุดที่ตั้งของทุกจุดบริการ

2. นัดล่วงหน้า :
ประชาชนสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ ที่สำนักงานเขต 50 เขต และจุดบริการด่วนมหานคร 12 จุด โดยเลือก สถานที่ วันที่ และช่วงเวลา (จำกัดจำนวนโควต้าในแต่ละช่วงเวลา) ที่สะดวก โดยจะได้รับการจองเป็น QR-Code และนำมาสแกนเพื่อรับ บัตรคิวทางแอปพลิเคชัน "BMA Q" ที่จุดให้บริการ เพื่อรับคิวแบบนัดหมาย ได้บริการสะดวก และรวดเร็ว

161306424817

นอกจากนี้ "กรมการปกครอง" ยังได้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จากภายในกำหนด 60 วันนับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร เป็นภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อความสะดวกของประชาชนด้วย

161320128365

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง call center 1548