เช็คให้ชัวร์ 'เราชนะ' ลงทะเบียนแล้ว จะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้!

เช็คให้ชัวร์ 'เราชนะ' ลงทะเบียนแล้ว จะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้!

เช็คให้ชัวร์! มาตรการเราชนะ เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิ 7,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ได้

"เราชนะ" มาตรการจากรัฐที่ดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยจ่ายเงินให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบใช้จ่าย 7,000 บาท โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) หรือผู้ที่มีสิทธิในมาตรการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งสามารถเข้าไปลงทะเบียนเราชนะและตรวจสอบสิทธิเราชนะได้ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

161190420182

โดยในสองกลุ่มแรก ทั้งกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องเข้ามาลงทะเบียนใหม่ จะได้รับสิทธิและเงินจากรัฐโดยอัตโนมัติผ่านบัตรคนจน และกลุ่มคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ 5 ข้อหลัก ก็จะได้รับสิทธิเงิน 7,000 บาททันที ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เนื่องจากรัฐมีระบบฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว

แต่สำหรับกลุ่มที่เข้ามาลงทะเบียนใหม่ ในช่วงวันที่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ.2564 จะต้องกรอกข้อมูลสำคัญต่างๆ ใหม่ทั้งหมด ซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com บังคับให้ลงทะเบียนได้ 1 เบอร์โทรศัพท์ ต่อ 1 คน หรือ 1 เลขบัตรประชาชนเท่านั้น และหากเบอร์โทรศัพท์มือถือนั้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเราชนะแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

โดยขั้นตอนการลงทะเบียนมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1.สมัครเข้าร่วมมาตรการเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  

2.คลิกที่ปุ่มประชาชนลงทะเบียนใหม่ อ่านเงื่อนไขต่างๆ และกดยืนยันตกลงยินยอมรายละเอียดต่างๆ จากนั้นกรอกข้อมูลต่างๆ ทั้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตร-รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์

161190491264

3.ใส่รหัส OTP ซึ่งจะส่งจากเบอร์โทรศัพท์

4.ระบบจะขึ้นข้อความว่า "ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป" ถือว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

5.ตรวจสอบสิทธิในวันที่ 8 ก.พ.2564

ทั้งนี้เมื่อลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.2564 เป็นต้นไป และจะได้รับเงินงวดแรกในวันที่ 18 ก.พ.2564 เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท และรับเงินงวดต่อไปในทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนกว่าจะครบ 7,000 บาท อีกทั้งรัฐยังเพิ่มเวลาการใช้สิทธิมาตรการเราชนะให้ถึง 31 พ.ค.2564