'ซูเปอร์โพล' ชี้คนไทย 97% เห็นด้วย ดีอีเอสใช้ ม.112 เอาผิด 'ธนาธร' 

'ซูเปอร์โพล' ชี้คนไทย 97% เห็นด้วย ดีอีเอสใช้ ม.112 เอาผิด 'ธนาธร' 
24 มกราคม 2564
1,289

"ซูเปอร์โพล" ชี้คนไทย 97% เห็นด้วย กระทรวงดีอีเอสใช้ ม.112 เอาผิด "ธนาธร"

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “กระทรวงดีอี กับ ม.112” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,807 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2564

เมื่อถามถึงความเห็นต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจ้งความดำเนินคดีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และคนอื่นๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.4 เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 2.6 ไม่เห็นด้วย

นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงการบังคับใช้กฎหมายตาม มาตรา 112 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.0 เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องสิทธิของแต่ละคนตามกฎหมายบ้านเมือง เพื่อความสงบสุขของประเทศและประชาชนมากกว่า ไม่ใช่เรื่องการเมือง ในขณะที่ร้อยละ 7.0 ไม่เห็นด้วย

เมื่อถามถึงการที่นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตาม มาตรา 112 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.7 พอใจ ในขณะที่ร้อยละ 2.3 ไม่พอใจ นอกจากนี้ยังพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.4 สนับสนุนนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ จัดการกวาดให้เรียบขบวนการจาบจ้วง ล่วงละเมิดคุกคามในหลวงและทุกพระองค์ในสถาบันหลักของชาติ ในขณะที่ร้อยละ 1.6 ไม่สนับสนุน

เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ ถ้าปล่อยให้นักการเมือง นักวิชาการ นักธุรกิจ สื่อมวลชน ชาวต่างชาติและประชาชนบางคน ล่วงละเมิด จาบจ้วง คุกคาม ในหลวงและทุกพระองค์ในสถาบันหลักของชาติจะทำให้คนในชาติแตกแยกมากขึ้น ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.0 ระบุ เป็นไปได้ค่อนข้างมาก ถึงมากที่สุดที่คนในชาติจะแตกแยกมากขึ้น ถ้าปล่อยให้มีการล่วงละเมิด จาบจ้วงคุกคามในหลวงและทุกพระองค์ในสถาบันหลักของชาติ ในขณะที่ ร้อยละ 14.3 ระบุ เป็นไปได้ปานกลาง และร้อยละ 10.7 ระบุ เป็นไปได้ค่อนข้างน้อยถึงเป็นไปไม่ได้เลย

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) โดยนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.กระทรวงฯ กำลังทำตามความคาดหวังและการสนับสนุนของประชาชนในการออกมาปกป้องรักษาเสาหลักของชาติเพื่อยับยั้งขบวนการที่ใช้ข้อมูลเท็จหวังทำลายสถาบันหลักของชาติ หรือทำให้สั่นคลอนและสร้างความแตกแยกของคนในชาติ ดังนั้นประชาชนส่วนใหญ่จึงสนับสนุนนายพุทธิพงษ์ “ใช้กฎหมายคุ้มครองสิทธิทุกคน” เป็นกลไกของประเทศ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ใช้สิทธิตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมโดยทุกคนย่อมได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย แนวทางนี้จึงไม่ใช่เรื่องการเมือง และไม่ใช่การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง “การเมือง เป็นเรื่อง การเมือง” เพราะใครก็ตามที่ถูกล่วงละเมิดสิทธิ ถูกคุกคามย่อมต้องอาศัยกฎหมายหยุดการคุกคามนั้น จึงดีกว่านักการเมืองบางคนนำพาคนลงถนน คุกคามผู้อื่น เบียดเบียนผู้อื่น ที่เคยทำกันในช่วงปีที่ผ่านมา

161148166839

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง