วว.ให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัย รองรับความต้องการอุตสาหกรรม

วว.ให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัย รองรับความต้องการอุตสาหกรรม
19 มกราคม 2564
143

วว.นำศักยภาพและความเชี่ยวชาญกลุ่มงานบริการอุตสาหกรรม ให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัยทั้งแบบใช้ครั้งเดียว และหน้ากาก N95  มุ่งลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์ โดยใช้มาตรฐานการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตฯ รองรับความต้องการผู้ประกอบการที่ผลิตหน้ากากอนามัย

161097936093

โดยมีการทดสอบดังนี้  การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว มอก.2424-2562 และ ASTM  F2100 ให้บริการทดสอบดังนี้ คุณลักษณะทั่วไปทุกรายการและการทนแรงดึง, การทดสอบความแตกต่างความดัน, การทดสอบการต้านการซึมผ่านของเหลว, การทดสอบการลามไฟ, การทดสอบการแพ้ทางผิวหนัง, การทดสอบการระคายเคืองทางผิวหนัง

161097938370

ทั้งการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้ากาก N95 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์ มอก.2480-2562 และ ASTMF 2100 และ NIOSH  42  CFR  Part 84  ให้บริการทดสอบ  ดังนี้ คุณลักษณะทั่วไปทุกรายการและการทนแรงดึง, การทดสอบความต้านการหายใจ, การทดสอบการต้านการซึมผ่านของเหลว, การทดสอบการลามไฟ, การทดสอบการแพ้ทางผิวหนัง, การทดสอบการระคายเคืองทางผิวหนัง, การรั่วของวาล์วระบายอากาศออก

ทั้งนี้กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการทดสอบและสอบเทียบทั้งสำหรับวัสดุและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานระดับประเทศให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล นอกเหนือจากการให้บริการทางวิทยาศาสตร์แล้ว กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ยังส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

161097940240

ขอรับบริการและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ กลุ่มงานบริการอุตสาหกรรม  วว. โทร.  0 2577  9000,0 2577 9344  ในวันและเวลาราชการ    

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง