'เราชนะ' แจกเงิน 7,000 บาท 'ประกันสังคม' มาตราไหนได้ 'เงินเยียวยา' บ้าง?

'เราชนะ' แจกเงิน 7,000 บาท 'ประกันสังคม' มาตราไหนได้ 'เงินเยียวยา' บ้าง?

ไขข้อข้องใจ "เราชนะ" แจกเงิน 7,000 บาท ประกันสังคมมาตราไหนได้รับ "เงินเยียวยา" บ้าง พร้อมเงื่อนไข และวิธีปฏิบัติที่ต้องรู้!

ครม. เคาะเงื่อนไข "เราชนะ" ให้ "เงินเยียวยา" รวม 7,000 บาท สำหรับประชาชนได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" และมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่โครงการกำหนด โดยกลุ่มผู้ที่มีสิทธิได้เงิน "เราชนะ" ในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

161104928256

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

  •  "ประกันสังคม" มาตราไหนได้เงินเยียวยาจาก "เราชนะ" บ้าง? 

อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัยคือ "ผู้ที่อยู่ในประกันสังคม จะได้รับสิทธิเราชนะหรือไม่" จากข้อมูลข้างต้นชี้ชัดว่า ผู้ที่อยู่ใน "ประกันสังคมมาตรา 33" จะไม่มีสิทธิไีด้รับเงินยาจากโครงการนี้ 

ส่วนผู้ประกันตนที่อยู่ใน "ประกันสังคมมาตรา 39" และ "ประกันสังคมมาตรา 40" (ม.39 และ ม.40) มีสิทธิได้รับเงิน "7,000 บาท" แต่ไม่ใช่ว่าผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 จะได้รับเงินทุกคน เนื่องจาก ม.39 และ ม.40 จัดอยู่ "กลุ่มที่ 2" (หากเคยลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกันแล้ว) และ "กลุ่มที่ 3" (ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิจากมาตราการใดๆ ของรัฐเลย) ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้จะต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติที่สำคัญจากโครงการก่อน 

หมายความว่านอกจากจะเป็นผู้ประกันตนในประกันสังคมมาตรา ม.39 และ ม.40 แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติที่กำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ร่วมด้วย จึงจะได้สิทธิ "เราชนะ" รับเงิน 7,000 บาท

- ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ไม่เป็นผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากราชการ
- มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562
- มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทใน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62)

  • คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขแล้ว ต้องทำยังไงถึงจะได้เงิน 7,000 จาก "เราชนะ" ? 

กลุ่มที่ 2

หากคุณเป็นผู้ประกันตน ม.39 หรือ ม.40 ที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกันมาก่อนหน้านี้แล้ว จะจัดอยู่ใน "กลุ่มที่ 2" กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆ ของรัฐได้แล้ว

ดังนั้น ไม่ต้องดำเนินการใดๆ หากผ่านเกณฑ์คัดกรองจะมีข้อความแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เพื่อให้กดยืนยันสิทธิ และสามารถตรวจสถานะการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com วันที่ 5 ก.พ. 64 

ซึ่งหลังจากที่กดยืนยันสิทธิผ่าน "เป๋าตัง" และได้รับวงเงินครั้งแรกจำนวน 2,000 บาท (รวมตกเบิก) ในวันที่ 18 ก.พ. 64 และจะได้รับวงเงินอีกครั้งละ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 4, 11, 18 มี.ค. 64

กลุ่มที่ 3

หากคุณเป็นผู้ประกันตน ม.39 หรือ ม.40 ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิจากมาตรการใดๆ ของรัฐเลย รือไม่มีชื่อในระบบ จะจัดอยู่ใน "กลุ่มที่ 3" กลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนใหม่ โดยสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่ 29 ม.ค. -12 ก.พ. 64 เวลา 06.00 - 23.00 น.

ซึ่งจะตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com 8 ก.พ. 64 หากได้สิทธิตามเงื่อนไขของโครงการจะได้รับวงเงินครั้งแรกจำนวน 2,000 บาท (รวมตกเบิก) ในวันที่ 18 ก.พ. 64 และได้รับวงเงินอีกครั้งละ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 4, 11, 18 มี.ค. 64

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ไทยคู่ฟ้า