6 ข้อควรปฏิบัติ 'เรียนออนไลน์'

6 ข้อควรปฏิบัติ 'เรียนออนไลน์'
14 มกราคม 2564 | โดย วิโรจน์ ลิ้มไขแสง | คอลัมน์ ทัศนะจากผู้อ่าน
563

ส่อง 6 ข้อควรปฏิบัติหรือข้อแนะนำในการ "เรียนออนไลน์" ยุคโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ของประเทศไทย นับว่ายังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังอย่างสูง หลายจังหวัดยังมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ นอกจากเรื่องที่ต้องติดตามสถานการณ์และต้องเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดแล้ว การเรียนการสอนก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสถานศึกษาในทุกพื้นที่ 

ด้าน มทร.อีสาน เองเมื่อต้องปรับเปลี่ยนสู่ระบบออนไลน์ทั้งหมดนั้น ทางอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ จำเป็นต้องปรับสื่อการสอนและกิจกรรมให้เหมาะสมกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ด้วย เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและสร้างบรรยากาศการเรียนให้มีความสนุกสนาน และด้านนักศึกษานั้นเมื่อต้องปรับตัวสู่การเรียนรูปแบบออนไลน์แล้วสิ่งสำคัญที่จะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพได้ คือความตั้งใจและการมีสมาธิในการเรียนอย่างเต็มที่ แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกับการเรียนในห้องเรียนก็ตาม 

ผมจึงมีข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาเพื่อให้การเรียนออนไลน์ช่วงโควิด-19 เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6 ข้อ ดังนี้ 1.เข้าห้องเรียนก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียน การเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ต การกะระยะมุมกล้องที่เหมาะสม มีแสงสว่างที่พอเพียงเหมาะสมกับการเรียนออนไลน์ 2.นักศึกษาทุกคนควรนั่งให้เรียบร้อย และควรเปิดกล้องให้ผู้สอนเห็นหน้าผู้เรียนได้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.ก่อนถึงเวลาเรียน นักศึกษาควรทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อน เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้อื่นในการเรียนและเป็นการให้เกียรติกับอาจารย์ผู้สอน 4.ไม่ควรลุกออกจากหน้าจอโดยไม่จำเป็น เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระสำคัญระหว่างที่มีการเรียนการสอน 5.เมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจ หรือมีคำถาม ขอให้ส่งคำถามผ่านแชท หรือกดปุ่มยกมือ 6.สิ่งสำคัญคือการให้ความร่วมมือในการเรียนทุกครั้ง เพื่อให้บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและไม่น่าเบื่อจนเกินไป

นอกจากนี้ในระหว่างที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ขอให้ทุกท่านดูแลตนเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เป็นประจำ เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตร และใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรค และเฝ้าระหว่างตนเองให้ปลอดภัยอยู่เสมอ อีกทั้งขอให้งดการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือที่แออัดโดยไม่จำเป็น

โดยหากมีความจำเป็นควรแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครในพื้นที่ได้ทราบ และเมื่อเดินทางกลับแล้วต้องกักตัว 14 วัน และรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม 

ขอให้ทุกท่านร่วมมือกันป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด ช่วยกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เราจะผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ไปได้ด้วยดีครับ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง