ม.พะเยา ออกมาตรการ เข้า-ออกป้องกันโควิด-19

ม.พะเยา ออกมาตรการ เข้า-ออกป้องกันโควิด-19
4 มกราคม 2564
109

ม.พะเยา ออกมาตรการ เข้า-ออก มหาวิทยาลัย โดยขอความร่วมมือทุกท่าน สแกน QR Code พร้อมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

แนวปฏิบัติสำหรับการคัดกรอง COVID-19 ตามกลุ่มเสี่ยงและระดับพื้นที่ควบคุม ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองอาคารสถานที่ขอความร่วมมือ ให้บุคลากร นิสิต ผู้ปกครอง และนักเรียน ตลอดจนบุคคลภายนอกสแกน เพื่อเช็คอินและเช็คเอาท์ เข้า – ออก จากอาคารหรือสถานที่ และประเมินสุขลักษณะ ตามจุดคัดกรองดังนี้

จุดคัดกรองสำหรับการเดินทางเข้าออกมหาวิทยาลัยพะเยา มีจำนวน 2 จุดด้วยกัน ได้แก่ จุดที่ 1 จุดคัดกรองประตูศรีโคมคำ จุดที่ 2 จุดคัดกรองหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และจุดคัดกรองในการขึ้นรถโดยสารมหาวิทยาลัยพะเยา

160973571438

160973573039

ทั้งนี้ กองอาคารสถานที่ได้จัดตั้งจุดคัดกรองบุคคล เข้า – ออก มหาวิทยาลัยตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 โดยขอความร่วมมือทุกท่านให้เดินทาง เข้า - ออก โดยผ่านจุดคัดกรองเท่านั้น และลงทะเบียนในระบบ มพ.ชนะ ทุกครั้งที่จุดคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2564 เป็นต้นไป พร้อมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อ เข้า - ออก มหาวิทยาลัยพะเยา หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

160973577623

160973580392

160973586065

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง