ตั้ง 'ศบค.รง.' บริหารสถานการณ์โควิด-19 ช่วยเหลือแรงงาน

ตั้ง 'ศบค.รง.' บริหารสถานการณ์โควิด-19 ช่วยเหลือแรงงาน
23 ธันวาคม 2563
183

รมว.สุชาติ ตั้ง ศบค.รง. อำนวยการดำเนินงานตามข้อสั่งการจาก ศบค.ชุดใหญ่ กำกับ ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และต่างประเทศ สำรวจข้อมูล ประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้อง ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง

วันนี้ (23 ธันวาคม 2563) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานทุกคน ทุกสัญชาติที่ทำงาน
ในประเทศไทย พร้อมห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงแรงงาน (ศบค.รง.) ขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับภาคแรงงานนายสุชาติ ยังกล่าวถึงโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงแรงงาน (ศบค.รง.) เป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกกรม โดยมี ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ที่ปรึกษาฯ และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นที่ปรึกษาศูนย์ฯ

มีปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานอำนวยการฯ รองปลัดกระทรวง อธิบดีทุกกรมในสังกัดกระทรวง และผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นคณะกรรรมการศูนย์ฯ ดังกล่าว เพื่ออำนวยการการดำเนินงานตามข้อสั่งการจาก ศบค. ชุดใหญ่ ในการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ สำรวจข้อมูลและบูรณาการประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง เช่น การหาตำแหน่งงานว่าง พัฒนาทักษะฝีมือ ให้สิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน เป็นต้น"นายจ้าง ลูกจ้าง พี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถประสานความช่วยเหลือมายังกระทรวงแรงงานได้ที่สายด่วน 1506 กด 5 โดยกระทรวงแรงงานจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านคอยบริการให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไป" รมว.แรงงาน กล่าวในท้ายสุด

160871753310

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง