โตโยต้า-พัทยา- โอซาก้า แก๊ซ นำร่อง ตั้ง เมืองยั่งยืน

โตโยต้า-พัทยา- โอซาก้า แก๊ซ นำร่อง ตั้ง เมืองยั่งยืน
22 ธันวาคม 2563
345

เตรียมส่ง รถ "ไฮบริด, ปลั๊ก-อิน ไฮบริด, อีวี" วิ่งรับส่งสาธารณะ วางรากฐานต้นแบบเมืองแห่งอนาคต

เมืองพัทยา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท โอซาก้า แก๊ซ จำกัด ลงนามความร่วมมือ “โครงการการจัดตั้งเมืองที่ยั่งยืนโดยปราศจากมลภาวะ” (Decarbonized Sustainable City) เพื่อร่วมศึกษาและวางรากฐานต้นแบบในการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต โดยนำเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานทางเลือกและระบบพลังงานสะอาดมาทดลองใช้งานทั้งในด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการนี้ มีเป้าหมายให้เกิด “สังคมการปล่อยมลภาวะเป็นศูนย์” (Zero-emission Society) โดยดำเนินโครงการนำร่องควบคู่ไปกับการปรับผังเมืองพัทยา เพื่อมุ่งสู่การเป็น “สมาร์ทซิตี้” 

โตโยต้า และ โอซาก้าแก๊ซ  จะเข้ามามีส่วนร่วมในการวางระบบคมนาคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว และ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เช่น การนำเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแห่งอนาคต ทั้งรถยนต์พลังงานทางเลือกและรถยนต์พลังงานสะอาด ภายใต้โครงการ “การจัดตั้งเมืองที่ยั่งยืนโดยปราศจากมลภาวะ” มาใช้ในระบบขนส่งสาธารณะ  จัดเตรียมระบบสถานีจ่ายพลังงานทางเลือกประเภทต่างๆ เช่น  สถานีชาร์จไฟฟ้า หรือ เทคโนโลยีชีวมวล เป็นต้น

ทั้งนี้ โตโยต้า จะนำรถยนต์พลังงานทางเลือกหลายประเภท ทั้ง ไฮบริด ปลั๊ก-อิน ไฮบริด อีวี และอื่น ๆเข้ามาทดลองใช้งานในส่วนของรถยนต์โดยสารสาธารณะ ขณะที่กลุ่มบริษัทโอซาก้าแก๊ส จะนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาด “ก๊าซชีวมวล” ที่ใช้งานแพร่หลายในญี่ปุ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้

โดยโครงการนี้คาดว่าจะเริ่มโครงการนำร่องภายในช่วงกลางปี 2564 ก่อนนำผลการศึกษาไปเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนนโยบายด้านพลังงานในระดับประเทศ และมีแผนศึกษาความคิดเห็นจากผู้ใช้งานจริง ทั้งในส่วนของการขับขี่ การโดยสารรถยนต์ ความต้องการระบบต่าง ๆ มารองรับ เพื่อประกอบการพิจารณาการนำรถยนต์พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมเข้ามาผลิตและแนะนำในประเทศไทย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: