'สรรพสามิต' จับสินค้าผิดกฎหมาย 412 คดี

'สรรพสามิต' จับสินค้าผิดกฎหมาย 412 คดี

"กรมสรรพสามิต" จับสินค้าผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563 พบการกระทำผิด จำนวน 412 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 7.88 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2564  (ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 412 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 7.88 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 246 คดี ค่าปรับ 2.05 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 126 คดี ค่าปรับ 2.54 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 3 คดี ค่าปรับ 0.02 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 15 คดี ค่าปรับ 0.85 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 2 คดี ค่าปรับ 0.01 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 13 คดี ค่าปรับ 0.27 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 7 คดี ค่าปรับ 2.14 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 5,047.286 ลิตร ยาสูบ จำนวน 8,900 ซอง ไพ่ จำนวน 67 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 9,695.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 89 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 15 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 8 ธันวาคม 2563  พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 5,483 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 105.72 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 3,072 คดี ค่าปรับ 29.59 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 1,720 คดี ค่าปรับ 40.04 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 136 คดี ค่าปรับ 1.40 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 178 คดี ค่าปรับ 13.33 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 24 คดี ค่าปรับ 0.86 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 241 คดี ค่าปรับ จำนวน 6.27 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 112 คดี ค่าปรับ 14.23 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 83,428.786 ลิตร ยาสูบ จำนวน 142,489 ซอง ไพ่ จำนวน 9,081 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 416,467.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 58,450 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 332 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”