เริ่มวันนี้! ธ.ก.ส.จ่ายเงิน 'ประกันรายได้เกษตรกร' ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เริ่มวันนี้! ธ.ก.ส.จ่ายเงิน 'ประกันรายได้เกษตรกร' ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ธ.ก.ส.เตรียมจ่ายเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2563/64 รอบแรก 20 พ.ย. 2563 ตามเกณฑ์ความชื้น 14.5% ราคากิโลกรัมละ 8.50 บาท ไม่เกิน 30 ไร่ต่อครัวเรือน รอรับได้เลยทุกวันที่ 20 เป็นเวลา 12 เดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2563) เพจเฟซบุ๊ค ไทยคู่ฟ้า ระบุว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) เตรียมจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดในวันพรุ่งนี้ (20 พฤศจิกายน 2563) โดยมีรายละเอียดดังนี้

...จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 เป็นครั้งแรก และจะจ่ายต่อไปทุกวันที่ 20 ของเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะใช้เกณฑ์ความชื้นของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดที่ 14.5% ในราคากิโลกรัมละ 8.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่

โดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และแจ้งเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.. 63 - 31 .. 64 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะตรวจสอบข้อมูล แล้วส่งให้ ...โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง สำหรับเงินที่จะได้รับนั้นเป็นส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลาง พี่น้องเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินผ่านทางแอพพลิเคชั่น ... A-Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ...ทุกสาขาทั่วประเทศ