วิธีตรวจสอบสถานะโอนเงิน ‘ประกันรายได้เกษตรกร’ จาก ‘ธ.ก.ส.’

วิธีตรวจสอบสถานะโอนเงิน ‘ประกันรายได้เกษตรกร’ จาก ‘ธ.ก.ส.’

วิธีตรวจสอบสถานะโอนเงิน “ประกันรายได้เกษตรกร” ปี 2563 /64 งวดที่ 1 จ่ายส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” จาก “ธ.ก.ส.”

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2563 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 (รอบที่ 1) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาข้าว โดยกลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ มีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติถูกต้องได้รับเงินทั้งสิ้น 871,869 ราย เป็นเงิน 9,298 ล้านบาท ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา วันที่(16 ..63) งวดแรกนั้น

เกษตรกรที่เป็นชาวนา สามารถเช็ค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. โอนเงินได้แล้ว กดที่ลิงค์ https://chongkho.inbaac.com/  กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ถ้าเงินเข้าระบบจะแจ้งโอนเรียบร้อย แต่ถ้ายังไม่เข้าให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ธ.ก.ส. จะทำการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ 

อ่านข่าว :  

160549306670

หรือ ตรวจสอบด้วยวิธีอื่นได้เช่นกัน​ ดังนี้

  1. เช็คจากบัตร​ ATM
  2. ปรับสมุด​เงินฝาก ที่ธนาคาร
  3. กดสมัคร​เช็คเงิน​เข้าออกผ่านไลน์​ของ​ ธ.ก.ส.​ (ฟรี) โดยกดแอดเพื่อน​ ใช้​ไอดี @baccfamily

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

คุณ​สมบัติ​ของผู้ได้รับสิทธิ์​

  1. ขึ้นทะเบียน​ผู้​ปลูก​ข้าวปี​การผลิต​ 2563/64​ (รอบที่​ 1)​ ต้องเป็​นผู้ปลูก​ข้าวระหว่างวันที่​ 1 เม.ย. 63 -​ 31​ ต.ค.​ 63 (ยกเว้นภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์2564) 
  2. เก็บเกี่ยว​ตั้งแต่​ 1 เม.ย.​63 ถึง​ 8 พ.ย.63

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ แจ้งโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2563/64 (รอบที่ 1) หรือ ประกันรายได้เกษตรกรพร้อมจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างงวดแรกวันที่ 16 พฤศจิกายน สามารถช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแต่ละชนิดได้รับเงินส่วนต่างสูงสุด ดังนี้

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ประกันรายได้ตันละ 15,000 บาท (ไม่เกิน 14 ตันได้ส่วนต่างตันละ 2,911 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง 40,756 บาท

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ประกันรายได้ตันละ 14,000 บาท (ไม่เกิน 16 ตันส่วนต่างตันละ 2,137 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง 34,199 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า ประกันรายได้ตันละ 10,000 บาท (ไม่เกิน 30 ตันส่วนต่างตันละ 1,222 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 36,670 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ประกันรายได้ตันละ 11,000 บาท (ไม่เกิน 25 ตันส่วนต่างตันละ 1,066 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง 26,674 บาท

5.ข้าวเหนียว ประกันรายได้ตันละ 12,000 บาท (ไม่เกิน 16 ตัน) ส่วนต่างตันละ 2,084 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 33,349 บาท

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีเงินสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 20 ไร่ รวมครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 งวด งวดละ 500 บาท