'เอไอเอส' เร่ง 'สมรภูมิอีสปอร์ต 2.7 หมื่นล้าน'

'เอไอเอส' เร่ง 'สมรภูมิอีสปอร์ต 2.7 หมื่นล้าน'
29 ตุลาคม 2563 | โดย ปานฉัตร สินสุข
190

ชู '5จี' หัวหอกดันมูลค่าอุตสาหกรรมอีสปอร์ตพุ่งทะลุเพดาน

กรุงเทพธุรกิจ : AIS x Techsauce Esports Summit 2020 งานเสวนาเกมและอีสปอร์ตครั้งแรกในประเทศไทย ฉายภาพให้เห็นว่าตลาดเกมไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ หากได้รับแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งในงานเราได้ฟังคอมเม้นต์ที่เป็นประโยชน์ที่จำมาต่อยอดได้จริงและเหมาะกับบริบทของอุตสาหกรรม

สร้างชุมชนร่วมทุกฝ่าย

อลิสแตร์ เดวิด จอห์นสตั้น กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจพัฒนาธุรกิจใหม่ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) กล่าวว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตในไทยในปี 2563 มีแนวโน้มที่จะสร้างมูลค่ากว่า 27,000 ล้านบาท และยังช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องในอีสปอรต์ อีโคซิสเต็มส์ เติบโตไปด้วย ทำเกิดเป็นอาชีพใหม่ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศได้อีกทาง ดังนั้น เอไอเอส ในฐานะดิจิทัล ไลฟ์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จึงเข้ามายกระดับอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตไทย โดยเอไอเอสจะดำเนินการผ่าน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ Connect, Compete, Co-Educate และ Community 

ดังนั้น การจัดงานครั้งนี้เป็นหนึ่งในแกนยุทธศาสตร์การสร้างชุมชนภายใต้การรวมตัวทั้งในฝั่งภาครัฐ ภาคธุรกิจเกม ผู้พัฒนาเกม สตรีมเมอร์แพลตฟอร์ม นักกีฬา ในระดับประเทศและระดับโลก มาร่วมแลกเปลี่ยน แชร์องค์ความรู้ นำไปสู่การพัฒนาและยกระดับอีสปอรต์ อีโคซิสเต็มส์ดังกล่าวให้แข็งแกร่ง

“เอไอเอสพร้อมพาตลาดก้าวสู่การเป็นผู้นำอีสปอร์ตในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมเกมที่มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลายๆธุรกิจล้วนอยากมีส่วนร่วมในตลาดที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนอยู่มหาศาล”

อย่ามองข้ามตลาด“เกม”

อรนุช เลิศสุวรรณกิจ Co-Founder และ CEO ของ Techsauce Media ได้กล่าวว่า รายได้ของแบรนด์อีสปอร์ตปัจจุบัน มีมูลค่าสูงถึงหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐ และตลาดเกมยังมีอัตราการเจริญเติบโต 10% ในทุกปีจึงเป็นโอกาสใหม่ ที่เหล่าบริษัทห้างร้านไม่ควรมองข้ามการเข้ามาเป็นส่วนร่วมในอุตสาหกรรมนี้ ด้วยพฤติกรรมการเสพสื่อของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ให้ความสนใจกับ Interactive Media มากกว่าการเสพสื่อทางเดิม การเปิดฐานลูกค้าใหม่นั้น โดยสินค้าที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ได้นั้น ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสินค้าไอทีไปทั้งหมด แม้แต่สินค้าในกลุ่ม FMCG ก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดนี้ได้ เราต้องการเป็นสะพานเชื่อมทำให้ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอีสปอตมาประสานความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

5จีตัวไดรฟ์อุตสาหกรรม

ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า อัตราการเจริญเติบโตของตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ ที่รวมทั้ง อุตสาหกรรมเกม อนิเมชัน กราฟฟิค ตลาดนี้มีแนวโน้มการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงต้นปีที่เกิดสภาวะล็อคดาวน์ ส่งผลให้การเสพสื่อออนไลน์นั้นมีมากขึ้นถึง 20% และยังส่งผลถึงความนิยมในอีสปอร์ตที่มีมากขึ้น งานวิจัยของดีป้าพบว่าอุตสาหกรรมอีสปอร์ตมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9% มีมูลค่า 22,000 ล้านบาทในปี 2562 ซึ่งอุตสาหกรรมอีสปอร์ตมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นอีกถ้าได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและทางสมาคมต่อไป โดยจนถึงขณะนี้ มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 24,000 ล้านบาท และค่ดว่าจนจบสิ้นปี 2563 จะขยายตัวเพิ่มไปอีก

“เราพบว่า 56-70% ของเยาวชนที่เล่นเกมเล่นบนอุปกรณ์ไร้สาย ดังนั้นบทบาทภารรัฐต้องสนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทางการสื่อสารให้พร้อม จากการลงทุนเครือข่าย 5จีจึงถือเป็นการยืนยันความพร้อมในการส่งเสริมอุตสาหกรรม”

เร่งเปลี่ยนมายด์เซ็ทสังคม

สันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตช้า เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน หนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคือ ภาพลักษณ์ทางลบที่อยู่คู่กับเกมมานานในสังคมไทย ซึ่งทางสมาคมมีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ในการเล่นเกมเสียใหม่ และยังมีการส่งเสริมนักกีฬาเกมประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนอย่างรอบด้าน อาทิเช่น โภชนาการ การออกกำลังกาย หลักการวิทยาศาสตร์การกีฬา สมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยต้องการสร้างนักกีฬามืออาชีพ ที่จะเข้าแข่งขันถึงระดับโลก เพื่อให้การแข่งขันเกมนั้นเป็นที่ยอมรับอย่างเปิดกว้างในสังคมไทยไม่แพ้ไปกว่าการแข่งกีฬาประเภทอื่นๆ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง