'คนละครึ่ง' เปิดวิธีสังเกตร้านค้าเข้าร่วม ใช้สิทธิ 3,000 บาท ผ่าน 'เป๋าตัง'

'คนละครึ่ง' เปิดวิธีสังเกตร้านค้าเข้าร่วม ใช้สิทธิ 3,000 บาท ผ่าน 'เป๋าตัง'

เปิดวิธีสังเกตร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ "คนละครึ่ง" ใช้สิทธิเงินอุดหนุนจากรัฐ 3,000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง"

หลังจากเริ่มมาตรการ "คนละครึ่ง" ได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วม โดยร้านค้า เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และประชาชน เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับ SMS ยืนยันว่าได้รับสิทธิเข้าร่วมมาตรการนี้แล้ว จะสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง"

  • เปิดวิธีสังเกตร้านค้าที่เข้าร่วม

โดยการซื้อสินค้าและอาหาร จะต้องซื้อกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" สอบถามเจ้าหน้าที่และได้รับคำตอบว่า โดยสังเกตได้จากสัญลักษณ์มาตรการ "คนละครึ่ง" ซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมจะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้ติดที่หน้าร้าน คล้ายโครงการชิมช้อปใช้ และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

   

160325512952

นอกจากนี้ยังอีกหนึ่งวิธี โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ "www.คนละครึ่ง.com" เข้าไปที่ "ค้นหาร้านค้า" ซึ่งสามารถทำการค้นหาได้หลากหลายแบบ ทั้ง

1.ค้นหาจากชื่อร้านค้า และเลือกสถานที่ที่ต้องการค้นหา

2.ค้นหาจากประเภทร้านค้า แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่อง ร้านธงฟ้า ร้าน OTOP และร้านสินค้าทั่วไป เมื่อคลิกเข้าไปที่ประเภทใดประเภทหนึ่ง จะปรากฏหน้าผลการค้นหา โดยจากปรากฏแถบเครื่องมือการค้นหาอย่างละเอียดตามความต้องการทางด้านซ้ายของหน้าจอ เช่น ระบุจังหวัด ราคา เลือกประเภทร้าน 

3.ค้นหาจากจังหวัด โดยสามารถเลือกประเภทร้านค้า และจังหวัดที่ต้องการ หรือเลือกจากแผนที่ที่ปรากฏ จะขึ้นว่าแต่ละจังหวัดมีร้านค้าที่เข้าร่วมแล้วเท่าไร เช่น เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2563 พบว่าแต่ละจังหวัดมีร้านค้าที่เข้าร่วม เช่น 

- กรุงเทพฯ 17,950 ร้าน

- สมุทรปราการ  3,171 ร้าน

- นนทบุรี 3,068 ร้าน

- ปทุมธานี 2,536 ร้าน

- สมุทรสาคร 1,041 ร้าน

- ราชบุรี 1,594 ร้าน 

ซึ่งเมื่อคลิกเข้าไปแต่ละจังหวัดจะปรากฏรายชื่อร้านค้าต่างๆ ประเภทร้านค้า รวมถึงระบุถึงสถานที่ตั้ง และแผนที่

160325635988

  • เตรียมตัวเรียนรู้วิธีใช้สิทธิ ก่อนเริ่ม 23 ต.ค.63

ทั้งนี้มาตรการนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้จากภาครัฐที่จะช่วยจ่าย 50% และผู้มีสิทธิออกเอง 50% โดยจะได้จากรัฐไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือรวมตลอดโครงการไม่เกิน 3,000 บาท/คน หมายความว่าหากซื้อสินค้า 400 บาท รัฐจะช่วยออกให้ 150 บาท ที่เหลืออีก 250 บาท ผู้ที่ได้รับสิทธิต้องจ่ายเอง โดยจะต้องใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ในแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" และใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

หลังจากได้ที่ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com แล้ว และได้รับ SMS ยืนยันกลับมา หมายความว่าได้รับสิทธิในมาตรการคนละครึ่ง ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น โดยจะโหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" มาก่อน พร้อมกับลงทะเบียนให้เรียบร้อย 

หลังจากนั้นหน้าจอของแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง จะขึ้นสิทธิคนละครึ่งขึ้นมา ซึ่งจะต้องมีการเติมเงินเข้าไปก่อนเพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้า ตามวัตถุประสงค์ที่รัฐจะจ่ายให้ 50% และผู้มีสิทธิจ่าย 50% หมายคามว่าผู้มีสิทธิต้องเติมเงินเข้าไปในแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้า หากต้องการใช้สิทธิก็คลิกเข้าไป กดสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ กับร้านค้าที่มีเข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้นยืนยันการชำระเงิน ใสรหัส PIN 6 หลักที่กรอกไปตอนลงทะเบียนเข้าแอพพลิเคชั่น หลังจากนั้นเสร็จสิ้น ระบบก็จะบันทึกสลิปรายจ่ายที่จ่ายเงินไป

160290871241