'คนละครึ่ง' ลงทะเบียน สรุป 'เป๋าตัง' ซื้ออะไรได้บ้าง

'คนละครึ่ง' ลงทะเบียน สรุป 'เป๋าตัง' ซื้ออะไรได้บ้าง
21 ตุลาคม 2563
63,571

"คนละครึ่ง" ซื้ออะไรได้บ้าง จ่ายเงินอย่างไร ซื้ออะไรได้บ้าง หากใช้ไม่หมดแล้ว สามารถเก็บเอาไว้ใช้ต่อในวันถัดไปได้ไหม

มาตรการ คนละครึ่ง เปิดลงทะเบียนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ หาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ผ่านการใช้งานแอป เป๋าตัง มีกลุ่มเป้าหมายนี้ทั้งสิ้น 10 ล้านราย

สำหรับหลักเกณฑ์สำคัญสำหรับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิที่จะต้องทำความเข้าใจก่อนที่ แอพฯ เป๋าตัง จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ตามเกณฑ์ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นั้น คงหนีไม่พ้นเรื่องของรายละเอียด หรือเงื่อนไขการใช้สิทธิที่ก่อนลงทะเบียน มาตรการได้ชี้แจงเอาไว้อย่างชัดเจน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

160319269369

ตั้งแต่ การเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ได้เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีแอพลิเคชั่น เป๋าตัง เพื่อเข้าสู่กระบวนการยืนยันตัวตน โดยที่ธนาคารกรุงไทยฯ เป็นผู้จัดทำระบบให้รัฐ และเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนดังกล่าวกำหนด

สาระสำคัญของการใช้งานมาตรการนี้ รัฐจะสนับสนุนเงินแก่ประชาชนในการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าทั่วไป จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของราคาสุทธิในใบเสร็จรับเงิน โดยรัฐจะชำระเงินดังกล่าวให้แก่ร้านค้าโดยตรง ซึ่งผู้ลงทะเบียนนั้น จะต้องชำระค่าอาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าทั่วไป ให้แก่ร้านค้าผ่านแอพลิเคชั่น เป๋าตัง

ขณะที่จำนวนเงินที่รัฐบาลจะสนับสนุนให้แก่ผู้ลงทะเบียนแต่ละราย จะมีมูลค่า 150 บาทต่อวัน และไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดทั้งโครงการ ยิ่งไปกว่านั้น สินค้าที่ทางรัฐสนับสนุนในมาตรการนั้น เป็นสินค้า เครื่องดื่ม และอาหาร แต่ไม่รวมถึง สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือ ยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น รวมทั้งบริการต่างๆ ซึ่งแอพลิเคชั่น เป๋าตัง และแอพลิเคชั่น ถุงเงิน จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน

160319280172

หากในวันนั้น ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิใน เป๋าตัง ไม่หมดในแต่ละวัน ระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 06:00 น. ของทุกวัน

นอกจากนั้น ยังมีเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่งที่ต้องระวัง คือ ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใดๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการอื่นๆ ของรัฐ

หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องชดใช้ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐภายใน 7 วัน และผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิแล้ว จะไม่มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในมาตรการช้อปดีมีคืนอีกด้วย

160319288712

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง