เปิดเหตุผล2ข้อเปิดสภาฝ่าวิกฤติ 'ชวน' ชี้ทุกนาทีมีความหมาย

เปิดเหตุผล2ข้อเปิดสภาฝ่าวิกฤติ 'ชวน' ชี้ทุกนาทีมีความหมาย
19 ตุลาคม 2563
570

เปิดเหตุผล2ข้อ 'ชวน' ชี้ทุกนาทีมีความหมาย จี้รัฐเร่งไฟเขียวเปิดสภาฝ่าวิกฤติ

นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร  แถลงความคืบหน้าล่าสุดภายหลังการหารือของพรรคการเมืองฝ่ายค้านและรัฐบาลเห็นพ้องให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญขึ้น โดยขณะนี้ได้ลงนามในหนังสือเพื่อส่งไปยังนายกรัฐมนตรีโดยด่วนเพื่อให้ทันต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ (20ตุลาคม)

โดยมีเหตุผล 2 ข้อ ข้อ1.คณะรัฐมนตรีควรมีมติเห็นชอบตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาส อภิปรายแสดงความคิดเห็นชี้แจงในข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและลดปัญหาข้อขัดแย้ง

ข้อ 2 คณะรัฐมนตรีสมควรให้มีการรับฟัง ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้มีการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 165

ส่วนการกำหนดวันเปิดประชุมต้องรอให้ทางครม.เป็นผู้พิจารณา แต่ทั้งนี้ในการประชุมร่วมกับพรรคการเมืองนายชวนได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์ วันนี้ทุกวินาที ทุกนาทีมีความหมาย ดังนั้นจึงเชื่อว่าสภาจะมีการเปิดประชุมโดยเร็วที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวาง 2 แนวทางในการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ตามที่วางไว้คือ
1. ให้ ครม.เป็นฝ่ายขอเปิด โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ตาม ม. 122 วรรค 3 และวรรค 4 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากตกลงตามแนวทางนี้จะเสนอต่อที่ประชุม ครม. วันที่ 20 ต.ค. 63

2. ให้ ส.ส. ส.ว. เข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ขอให้ประธานรัฐสภากราบบังคมทูล เพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมฯ ตาม ม.123 ของรัฐธรรมนูญ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: