ธปท.ต่ออายุขอซอฟท์โลน เพิ่มอีก 6 เดือน ให้บริษัทในตลาด mai ขอกู้ได้ด้วย

ธปท.ต่ออายุขอซอฟท์โลน เพิ่มอีก 6 เดือน ให้บริษัทในตลาด mai ขอกู้ได้ด้วย
17 ตุลาคม 2563
6,316

ธปท.ร่อนประกาศ ต่ออายุขอซอทฟ์โลน ต่อไปอีก 6 เดือน จากเดิม กำหนดการขอสินเชื่อซอทฟ์โลนถึง 22ต.ค. 2563 พร้อมทั้งขยายครอบคลุมกลุ่มลูกหนี้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอด้วย หลังโควิด-19 ระบาดและมีผลกระทบยื้ดเยื้อ

      ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) มีการออกประกาศ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยอาศัยอำนาจพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

      โดยได้ขยายระยะเวลาให้สถาบันการเงินยื่นคำขอกู้ยืมเงินต่อธปท.ไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ จากเดิมที่กำหนดระยะเวลาขอสินเชื่อตั้งแต่ 23เม.ย.- 22ต.ค. 2563
      นอกจากนี้ มีการขยายคุณสมบัติของผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับสินเชื่อ soft oan ให้ครอบคลุมถึงบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)ให้สามารถขอสินเชื่อซอฟท์โลนได้ด้วย

     โดยเหตุผลที่ธปท.มีการขยายระยะเวลาการขอสินเชื่อซอทฟ์โลนต่ออีก 6 เดือน เนื่องจากการใช้วงเงินซอฟท์โลนที่ผ่านมา ยังมีวงเงินเหลืออยู่ แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังระบาดทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก และยังคงมีความรุนแรง

     และมีแนวโน้มยืดเยื้อต่อไปโดยมิอาจคาดการณ์ได้ จนส่งผลกระทบต่อการค้า การส่งออก การท่องเที่ยว และเศษฐกิจของประเทศไทยอย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
    จึงมีผลกระทบ ต่อผู้ประกอบวิสาหกิจในวงกว้างและยืดเยื้อต่อไปอีกระยะหนึ่ง ธปท.จึงเห็นสมควรขยายระยะเวลาให้สถาบันการเงินยื่นคำขอกู้ยืมเงินจากธปท. ตามพรก.ออกไปอีก 6 เดือน              

    พร้อมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่เอสเอ็มอี ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง