Foodchoice แอพสุขภาพ สแกนก่อนซื้อ

Foodchoice แอพสุขภาพ สแกนก่อนซื้อ
22 กันยายน 2563
309

"Foodchoice"แอพพลิเคชั่นสุขภาพ ช่วยเลือกซื้อขนม-เครื่องดื่ม ถูกหลักโภชนาการ ลดปัญหาสุขภาพเด็กไทย หลังพบเด็กไทยอ้วนเร็วที่สุด

ปัจจุบันเด็กไทยติดอันดับการเพิ่มจำนวนเด็กอ้วนเร็วที่สุดในโลก โดยในปี 2561 พบเด็กอายุ 6-14 ปี ร้อยละ 11.1 เริ่มอ้วน และในปี 2562 มีเด็กเริ่มอ้วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.7 รวมถึงจากการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน สำนักทันตสาธารณสุข ปี 2563 พบว่าเด็กอายุ 12 ปี ร้อยละ 52 ดื่มน้ำหวานและน้ำอัดลมมากกว่า 2 ครั้งต่อวัน และร้อยละ 28.9 กินขนมมากกว่า 2 ครั้งต่อวัน

เพื่อปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชน วานนี้ (21 ก.ย.2563) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือให้ความรู้ด้านโภชนาการ (Foodchoice)ตัวช่วยผู้บริโภค โดยเฉพาะพ่อแม่ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักโภชนาการแก่ลูกๆนำร่องในสังกัดของโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

160067332321

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.) กล่าวว่านวัตกรรม แอพพลิเคชั่นสามารถแสดงผลคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร และส่วนผสมต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมกว่า 5,000 ผลิตภัณฑ์ เพื่อจะได้เหมาะกับคนทุกคน นำไปสู่การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเด็กจะนำไปบอกต่อพ่อแม่ คนในครอบครัว ชุมชน เพื่อทุกครอบครัวจะได้มีเครื่องมือในการเลือกผลิตภัณฑ์ เป็นพื้นฐานการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้ง่ายและสะดวกสำหรับทุกคน

จากสถานการณ์สุขภาวะของเด็กไทย พบว่าเด็กไทยมีแนวโน้มที่มีภาวะความอ้วนเพิ่มขึ้น และเด็กไทยมีการดื่มน้ำหวานและกินขนมมากกว่า 2 ครั้งต่อวันเกือบ 30% ขณะที่ครอบครัวเด็กส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารปรุงสำเร็จ หรืออาหารกล่องแทนอาหารหลัก

“พญ.พรรณพิมล วิปุลากร” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า “แอพพลิเคชั่น Foodchoice จะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยเด็กๆ และผู้ปกครองในการเลือกผลิตภัณฑ์ ขนม น้ำดื่มต่างๆ ให้แก่เด็ก หรือเด็กสามารถเลือกได้ด้วยตนเองว่าน้ำดื่ม ขนมที่จะซื้อถูกต้องหลักโภชนาการหรือไม่ อันไหนควรรับประทาน

160068541464

สามารถใช้งานได้ง่ายๆ เพียงดาวน์โหลดแอพ สแกนบาร์โค้ดจากฉลากของผลิตภัณฑ์ และผลโภชนาการจะถูกแสดงขึ้นในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านสัญลักษณ์สีเขียว เหลือง แดง และฟ้า ที่เด็กก็สามารถอ่านได้ โดยมีการจัดเรียงข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ เช่น พลังงาน น้ำตาล โซเดียม ไขมัน ไขมันอิ่มตัว และโปรตีน อยากแนะนำให้ทุกคนช่วยกันโหลดมาใช้ และหลังจากนี้จะมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถสแกนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป

ปัญหาสำคัญสุขภาพคนไทย เด็กไทย จะเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อ หรือNCDs และเป็นสาเหตุการตาย 3 ใน 4 ของคนไทย ซึ่งปัจจัยหลักมาจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพฤติกรรมการกินที่เป็นอันดับต้นๆในการก่อเหตุ อีกทั้งจะให้คนไทย เด็กไทยมาเปลี่ยนพฤติกรรมทันทีอาจเป็นเรื่องยาก

160067326395

“สุปรีดา อดุลยานนท์” ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่าที่ผ่านมา สสส.ได้ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยเริ่มจากเรื่องความหวานก่อน ขยายไปเรื่องมันและเค็ม ภายใต้การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย และปี2559 ได้นำเครื่องมือให้ความรู้ด้านโภชนาการ Foodchoice ไปทดสอบการใช้งานในพื้นที่โรงเรียนนำร่องใน 4 ภูมิภาคในโครงการอ่อนหวาน 9 โรงเรียน ส่งผลให้เด็กนักเรียเนกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการมากถึง ร้อยละ 98

“ปี 2562 สสส.และเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานขยายผลผลักดันให้แอพพลิเคชั่น Foodchoice เข้าไปเป็นนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ของเครือข่ายโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมกว่า 3 หมื่นแห่งทั่วประเทศ และความร่วมมือครั้งนี้ สพฐ.จะเป็นฐานให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศได้นำแอพพลิเคชั่นดังกล่าวไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้สามารถเข้าใจฉลากต่างๆ และเลือกผลิตภัณฑ์ ขนมเครื่องดื่มที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อตัวเองได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เพียงเด็กเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ อยากฝากให้ประชาชนทั่วไป ดาวน์โหลดและใช้งานร่วมด้วย”สุปรีดา กล่าว

ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค กล่าวว่า การสร้าง Big Data Analytics Platfrom เชื่อมโยงข้อมูลอาหารและโภชนาการทั้งในและนอกรั้วโรงเรียนกับสุขภาวะของนักเรียน ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าว นอกจากช่วยเลือกแนะนำขนมอร่อย มีประโยชน์แล้ว ยังมีการบูรณาการข้อมูล นำมาสู่การวิเคราะห์วางแผน มาตรการต่างๆ ในการลดปัญหาโรคอ้วน และส่งเสริมโภชนาการในเด็กอีกด้วย

160067329627

ขณะที่ สนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กไม่ใช่เพียงเรื่องของการขาดสารอาหารเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของภาวะโภชนาการเกิน รวมถึงโรคอ้วนในเด็ก ซึ่งที่ผ่านมา สธ.และภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้เข้ามาช่วยดูแลนักเรียนของไทยในทุกสังกัด แอพพลิเคชั่นนี้จะเป็นการนำไปขยายต่อทั้งในส่วนของโรงเรียนสังกัดสพฐ.ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ แล้ว ยังจะมีการกระจายไปสู่โรงเรียนในสังกัดอื่นๆ ของศธ.ร่วมด้วย เพราะแอพพลิเคชั่น Foodchoice มีประโยชน์ต่อนักเรียน และผู้ปกครองในการช่วยตัดสินใจเลือกซื้อ เลือกทานขนมน้ำดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

น้องอะตอม -ด.ญ.พิมพ์มาดา เจริญคุณ นักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี กล่าวว่า แอพพลิเคชั่น Foodchoice ใช้งานง่ายและมีสัญลักษณ์เป็นสีต่างๆ มีข้อมูลว่ามีสารอาหาร ทำให้ง่ายในการเลือกซื้อขนมและเครื่องดื่มต่างๆ โดยจะนำแอพพลิเคชั่นนี้ไปบอกต่อเพื่อนๆ และพ่อแม่ รวมถึงญาติพี่น้องให้มาดาวน์โหลดสแกนก่อนซื้อ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง