บริโภคแนวใหม่สไตล์นิวนอร์มอล

บริโภคแนวใหม่สไตล์นิวนอร์มอล
12 กันยายน 2563
1,267

ไม่ว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในยุคโควิด-19 หรือ หลังโควิด-19 แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปและไม่น่าจะกลับไปเหมือนเดิมได้อีกนั่นคือ “พฤติกรรมการบริโภคออนไลน์”เพราะสิ่งที่รูปแบบการค้านี้ให้กับผู้บริโภคคือความสะดวกสบายซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญ

ไม่ว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในยุคโควิด-19 หรือ หลังโควิด-19 แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปและไม่น่าจะกลับไปเหมือนเดิมได้อีกนั่นคือ “พฤติกรรมการบริโภคออนไลน์”เพราะสิ่งที่รูปแบบการค้านี้ให้กับผู้บริโภคคือความสะดวกสบายซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการทำธุรกิจที่เมื่อผู้บริโภคได้ลิ้มลองความสบายแล้วก็จะไม่กลับไปใช้วิถีการบริโภคแบบเดิมอีกยกเว้นกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดก็ตามที่ใหญ่หลวงจนทำให้เกิดความไม่ไว้ใจ ไม่เชื่อมั่น 

จะเห็นว่าเงื่อนไขที่จะกำหนดทิศทางการบริโภคมีหลายปัจจัย ซึ่งสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำสำรวจ“ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและอื่นๆ” จากผู้บริโภคจำนวน 8,163 คน ในทุกอำเภอทั่วประเทศ (884 อำเภอ/เขต) แยกเป็น 7 กลุ่มอาชีพ ตามโครงสร้างอาชีพประชากรในแต่ละจังหวัด พบว่า ช่วงเดือนส.ค.ที่ผ่านมาประชาชนซื้่อสินค้าผ่านบริการออนไลน์สูงถึง 70.6%  โดยสินค้าส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้า-รองเท้า 24.1% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่แม้จะมากที่สุดแต่ก็ถือว่าไม่กินขาด ขณะที่เม็ดเงินที่ใช้จ่ายไปแต่ละครั้งของการชอปปิ้ง เฉลี่ยยังต่ำกว่า 1,000บาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง