'พิบูลศักดิ์ ละครพล' : ด้ ว ย รั ก แ ล ะ ห่ ว ง ใ ย

'พิบูลศักดิ์ ละครพล' : ด้ ว ย รั ก แ ล ะ ห่ ว ง ใ ย
21 สิงหาคม 2563 | โดย พิบูลศักดิ์ ละครพล / กรุงเทพวันอาทิตย์
250

อ่านบทกวีหวานๆ เสริมกำลังใจให้เดินไปข้างหน้าในสวนอักษรและการวาดภาพสีน้ำ โดย "พิบูลศักดิ์ ละครพล" ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2560 จากคอลัมน์ 'ผ่านตามาตรึงใจ' ในเซ็คชั่น กรุงเทพวันอาทิตย์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563

ด้ ว ย รั ก แ ล ะ ห่ ว ง ใ ย

เรื่อง/ภาพ : พิบูลศักดิ์ ละครพล

[email protected]

-------------------------------------------------

ด้วยรักห่วงใย ฝากให้ห่มฝัน

ฝากคิดถึงกัน อุ่นชื่นคืนหนาว

ฝากเพลงรักพา หวานฟ้าฉ่ำดาว

ทางช้างเผือกขาว โค้งสู่สวรรค์

ก้าวหน้าการงาน สมานมิตรมั่น

เคียงข้างสร้างสรรค์ เพื่อวันพรุ่งนี้

ดูสิ แดดฉาย ฝนคลายฟ้าคลี่

ใฝ่ตั้งหวังดี ดีมอบตอบใจ

* * *

พิ บู ล ศั ก ดิ์    ล ะ ค ร พ ล

๑๑/๐๘/๒๕๖๓

159793952684

ชื่อภาพ : ฝนคลายฟ้าคลี่

สถานที่ : บ้านสันหนองเหนียว พะเยา 

เทคนิค : สีน้ำบนกระดาษ

ขนาด : A

บทกวีฉบับที่ผ่านมา

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง