เร่งการเคหะแห่งชาติ คลอด ‘บ้านเช่าราคาถูก’ แสนหลังใน 5 ปี

เร่งการเคหะแห่งชาติ คลอด ‘บ้านเช่าราคาถูก’ แสนหลังใน 5 ปี
10 สิงหาคม 2563
360

"รมว.พม." ย้ำ กคช. เร่งสร้าง "บ้านเช่าราคาถูก" 100,000 หน่วยใน 5 ปี พร้อมนำนวัตกรรมสร้างบ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อย

วันนี้ (10 ส.ค. 63)  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนงานโครงการสำคัญของการเคหะแห่งชาติ อาทิ โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย บ้านสุขประชา และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นต้น พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) โดยมีหัวหน้ามีคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กทม.

นายจุติ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ตนได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานให้ กคช. ปรับทิศทาง ปรับองค์ความคิด และปรับวิธีการทำงาน โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้สมกับความไว้วางใจที่ได้รับจากประชาชน ซึ่งปัจจุบันได้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เรื่อง จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบของโครงการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ด้วยการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการก่อสร้างโครงการ และนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาช่วยในการบริหารจัดการ ซึ่งต้องการให้ทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการจัดทำโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย บ้านสุขประชา 100,000 หน่วย ภายใน 5 ปี ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการให้เป็นโครงการที่มีคุณภาพ และต้องทำให้โปร่งใส เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้เน้นย้ำให้ กคช. ต้องเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยให้ Rebranding เพื่อสร้าง กคช. ให้เป็นองค์กรที่ทำให้ประชาชนเชื่อมั่น นำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการก่อสร้างให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จมาปรับใช้ในหน่วยงานของ กคช. และหากลดขั้นตอนการทำงานได้ แต่ยังอยู่ในระบบธรรมาภิบาล จะนำไปสู่การดำเนินงานที่ดีและรวดเร็วขึ้น

โดยต้องยึดหลักการดำเนินงานดังนี้

  1. ทำให้สิ่งที่ตนเองเชื่อ
  2. ข้อเท็จจริงและมีความเห็นใจลูกบ้าน
  3. ต้องมีความหวังและความเพียร
  4. มีเครือข่ายในชุมชนและเครือข่ายระดับประเทศ เพื่อสร้างความก้าวหน้า
  5. มีความยืดหยุ่นที่จะทำให้องค์กรอยู่รอด และเลือกใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดรายได้ให้มากขึ้น

ทั้งนี้ เชื่อว่า กคช. จะร่วมกันดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ ด้วยความอดทนและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: