'ราชทัณฑ์ปันสุข' มอบสิทธิขั้นพื้นฐาน ตรวจรักษา 'โรคทางระบบประสาท'

'ราชทัณฑ์ปันสุข' มอบสิทธิขั้นพื้นฐาน ตรวจรักษา 'โรคทางระบบประสาท'
7 สิงหาคม 2563 | โดย ภาพจาก : pixabay.com
181

สถาบันประสาทวิทยา เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ผ่านโครงการ "ราชทัณฑ์ปันสุข" ตรวจและรักษา "โรคทางระบบประสาท" อย่างทั่วถึง ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะยากดีมีจน หรืออยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็ตาม แม้แต่ ‘ผู้ต้องขังเองก็ยังได้รับสิทธิ์นี้เช่นเดียวกัน

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่าง ‘กรมราชทัณฑ์และ กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา ที่ดำเนินการเพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีความเจ็บป่วยด้วย โรคทางระบบประสาท ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานและทันท่วงที โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันมีผู้ต้องขังได้รับบริการด้านโรคระบบประสาทไปแล้วทั้งสิ้น 16 ราย จากผู้ต้องขังที่รับบริการจากโรงพยาบาลต่างๆ ในสังกัดกรมการแพทย์ 125 ราย

นายแพทย์ธานินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา ได้ยกตัวอย่างผู้ต้องขัง 2 รายที่ได้รับการรักษาที่สถาบันประสาทวิทยาและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังได้รับการรักษา ผู้ป่วยรายแรกเป็นผู้ต้องขังหญิงอายุ 41 ปี มีอาการปวดศีรษะ อาเจียนพุ่ง หมดสติ ตรวจพบว่ามีเนื้องอกในสมอง และมีภาวะสมองบวมจากการกดเบียดของตัวเนื้องอก ผู้ป่วยได้รับการตรวจและการรักษา โดยการผ่าตัดที่สถาบันประสาทวิทยา จนสามารถกลับไปเดินได้ใกล้เคียงกับปกติ และประสานส่งต่อเพื่อรับการรักษาด้วยการฉายแสงต่อไป

159672658875

ส่วนผู้ป่วยรายที่ 2 เป็นผู้ต้องขังชายอายุ 55 ปี มีอาการอ่อนแรงแขนขาข้างขวาและไม่พูด ตรวจพบว่ามีอาการเส้นเลือดสมองอุดตัน ทำให้เกิดเนื้อสมองขาดเลือดและมีอาการบวมของสมองด้านซ้าย และกดเบียดเนื้อสมองด้านขวา ผู้ป่วยได้รับการประสานส่งต่อเพื่อตรวจรักษาที่สถาบันประสาทวิทยา และได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ เพื่อลดอาการบวมและภายหลังได้ให้ยาต้านเกล็ดเลือดทำกายภาพบำบัด จนสามารถถอดท่อ ช่วยหายใจ และสามารถหายใจได้เอง สามารถส่งตัวกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้ตามปกติ

จากตัวอย่างจะเห็นว่าผู้ป่วยทั้ง 2 ราย ที่แม้ว่าจะมีอาการป่วยค่อนข้างหนัก เมื่อได้รับการบริการทางการแพทย์   โรคระบบประสาทอย่างทันท่วงที ก็สามารถรักษาจนมีอาการดีขึ้นได้ ส่วนผู้ป่วยรายอื่นๆ ที่อาการไม่หนักก็ได้รับการตรวจพร้อมการรักษาตามมาตรฐานเช่นเดียวกัน

แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้ต้องขังก็ยังได้รับการตรวจรักษาผ่านระบบออนไลน์ที่ได้ร่วมวางระบบโดยกรมการแพทย์ เพื่อให้การเข้าถึงบริการทางด้านโรคระบบประสาทเป็นของคนไทยทุกคน เพราะการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุข เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไม่มีใครมาลิดรอนได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง