‘หางาน’ มาทางนี้! รวมประกาศรับสมัครงาน ‘ข้าราชการ’ และ ‘พนักงานราชการ’

‘หางาน’ มาทางนี้! รวมประกาศรับสมัครงาน ‘ข้าราชการ’ และ ‘พนักงานราชการ’
25 กรกฎาคม 2563
38,962

ใครกำลัง “หางาน” รีบเช็ค ประกาศรับสมัครงาน "ข้าราชการ" และ "พนักงานราชการ" ที่เปิดรับอย่างต่อเนื่อง อีกหนึ่งโอกาสในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ภาวะการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะมีหน่วยงานใดเปิดรับสมัครงานบ้าง? ติดตามได้ที่นี่

"ข้าราชการ" และ "พนักงานราชการ" เป็นหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมมาอย่างนาน เนื่องจากภาพลักษณ์ของอาชีพนี้คือความมั่นคงที่จะได้รับในระยะยาว เนื่องด้วยสวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับ เช่น บำเหน็จ บำนาญ การรักษาพยาบาล ฯลฯ จึงทำให้หลายคนมักจะเลือกสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ระดับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐ

และยิ่งในภาวะวิกฤติโควิด-19 ภาวะการว่างงานก็เพิ่มมากขึ้น สะท้อนจาก นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่ออกมาแถลงภาวะสังคมไตรมาส 1/2563 เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2563 ว่าไตรมาสแรกของปี 2563 เริ่มเห็นผลกระทบต่อการว่างงานของแรงงานบางส่วน โดยพบว่าผู้ว่างงานอยู่ที่ 394,520 คน คิดเป็น 1.03% เพิ่มขึ้นจาก 0.92% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนผู้มีงานทำอยู่ที่ 37.4 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.7%

ขณะที่ไตรมาสในไตรมาสที่ 2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นของโควิด-19 และปัญหาภัยแล้ง ที่กระทบต่อการจ้างงานทั้งภาคบริการ อุตสาหกรรม และภาคเกษตร โดยจะทำให้แรงงานในประเทศประมาณ 14 ล้านคน มีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบกับการจ้างงานและการทำงาน แน่นอนว่าช่วงเวลานี้ยิ่งทำให้เห็นภาพของผู้คนที่มองหางานมากขึ้น 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้รวบรวมการรับสมัครงานข้าราชการ และพนักงานข้าราชการ หนึ่งอาชีพที่สร้างความมั่นคงในชีวิต โดยมีหน่วยงานที่เปิดรับสมัครดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

'กรมป่าไม้' เปิดสอบ 'พนักงานราชการ' 52 อัตรา ถึง 28 ก.ค.นี้

'เราไม่ทิ้งกัน' มท.1 เผยเตรียม 'เยียวยา' จ้างงานกว่า 30,000 อัตรา

    

  • กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งหมด 10 อัตรา ซึ่งสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว https://dwf.thaijobjob.com/ ได้แก่ 

1.นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000-16,500 บาท ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 3 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000-16,500 บาท ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000-16,500 บาท ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 อัตรา ค่าตอบแทน 11,500-12,650 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือคุณอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกวิชาสาขา และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า 

5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,500-12,650 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือคุณอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการตลาด รวมถึงต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า

เปิดรับสมัคร : 10 สิงหาคม-2 กันยายน 2563

  • กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ ได้เปิดรับสมัครงานบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลราชวิถี) ทั้งหมด 42 อัตรา ซึ่งสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ โดยมีตำแหน่งงานดังนี้

1.เภสัชกร 7 อัตรา ค่าตอบแทน 16,920 บาท (5 ปี) และ 19,680 บาท (6 ปี) ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม 

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ศึกษา, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา ค่าตอบแทน 13,300 บาท ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, จัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดการ และจิตวิทยา-อุตสาหกรรมและองค์กร

4.เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี 3 อัตรา ค่าตอบแทน 10,200 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน, การบัญชี และสาขาการเงินและการบัญชี

5.เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา ค่าตอบแทน 10,250 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

6.เจ้าพนักงานพัสดุ 3 อัตรา ค่าตอบแทน 10,250 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

7.พนักงานบริการ (บริการด่านหน้า) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,250 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

8.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

9.พนักงานบริการ 7 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

10.พนักงานประกอบอาหาร 6 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

11.พนักงานเปล 4 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

เปิดรับสมัคร : 29 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2563

  • กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งหมด 59 อัตรา แยกเป็นข้าราชการ 7 อัตรา และพนักงานราชการ 52 อัตรา ซึ่งสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมป่าไม้ https://forest.thaijobjob.com/ โดยมีตำแหน่งงานดังนี้

สำหรับข้าราชการ 7 อัตรา ได้แก่ 

1.นายช่างสำรวจ 7 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400-10,340 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาก่อสร้าง และต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 

สำหรับพนักงานราชการ 52 อัตรา ได้แก่ 

1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430 บาท 

2.ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 4 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430 บาท 

3.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) 4 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430 บาท

4.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท

5.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท

6.เจ้าหน้าที่พนักงานธุรกิจ 8 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท

7.พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท

8.ช่างสำรวจ 7 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท

9.เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท

10.เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท

11.เจ้าพนักงานบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท

12.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท

13.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท

14.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท

15.นักวิชาการป่าไม้ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท

16.นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท

17.นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท

18.นิติกร 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท

เปิดรับสมัคร : 20-28 กรกฎาคม 2563

  • หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน อัตราสิบเอก (โควตาทดแทนการสูญเสีย) ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งหมด 21 อัตรา ได้แก่

1.พลขับ 3 อัตรา 

2.นายสิบปฏิบัติการ 18 อัตรา

โดยผู้สมัครต้องเป็นเพศชายเท่านั้น มีสัญชาติไทย เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปีขึ้นไป มี สด.8 แล้ว หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

เปิดรับสมัคร :

15-31 กรกฎาคม 2563 กรอกข้อมูลทีเว็บไซต์ swcom.rta.mi.th และ

29 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2563 ยื่นใบสมัครที่แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

  • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งหมด 13 อัตรา แยกเป็น ข้าราชการ 3 อัตรา และพนักงานราชการ 10 อัตรา ซึ่งสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  dpim.thaijobjob โดยมีตำแหน่งดังนี้

สำหรับข้าราชการ 3 อัตรา ซึ่งต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ทั้งระดับปริญญาตรีขึ้นไป และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ได้แก่

1.นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท

2.เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,500 บาท

3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,500 บาท

สำหรับพนักงานราชการ 10 อัตรา ได้แก่ 

1.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท 

2.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท 

3.นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท 

4.นายช่างรังวัด 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท 

5.นักธรณีวิทยา 4 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท 

6.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท 

7.นักวิชาการอุตสาหกรรม 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท 

เปิดรับสมัคร : พนักงานราชการเปิดรับสมัคร 21-29 กรกฎาคม 2563 และข้าราชการเปิดรับสมัคร 29 กรกฎาคม-21 สิงหาคม 2563

  • กองบัญชาการตำรวจนครบาล 

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้เปิดสมัครสอบบุคคลภายนอกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นตำรวจควบคุมฝูงชนหญิง ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน เมื่อสำเร็จการอบรมจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กองร้อยที่ 4 กองกำกับการควบคุมฝูงชน กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ทั้งหมด 150 อัตรา 

โดยผู้สมัครต้องเป็นบุคคลภายนอกที่เป็นเพศหญิงเท่านั้น มีวุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า โดยสมารถสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ policeadmission.org

เปิดรับสมัคร : 30 กรกฎาคม -20 สิงหาคม 2563

  • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งหมด 6 อัตรา ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ค่าตอบแทน 15,000-16,500 บาท

โดยผู้สมัครต้อมีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์กายภาพ, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ รวมถึงต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

เปิดรับสมัคร : 8-29 กรกฎาคม 2563

  • กศน.

กศน. ได้เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด กศน. โดยมีตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งทั้งหมด 318 อัตรา โดยต้องสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กศน. https://www.personnel-nfe.com/ ได้แก่ 

1.หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป 224 อัตรา 

2.หน่วยที่ 2 พื้นที่ภาคใต้ 81 อัตรา

3.หน่วยที่ 3 ศูนย์วิทยาศาสตรืเพื่อการศึกษา 9 อัตรา

4.หน่วยที่ 4 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ 4 อัตรา 

เปิดรับสมัคร : 17-30 กรกฎาคม 2563

  • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทั้งหมด 383 อัตรา ทั้งนี้มีทั้งอัตราทั่วไป ที่ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร โดยสามารถเลือกสมัครได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. ประกาศรับสมัคร และอัตราภูมิภาค สำหรับผู้สมัครในพื้นที่ภูมิภาค สามารถเลือกได้ตามพื้นที่ของตัวเอง หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ.กำนด โดยสมัครได้ทางเว็บไซต์ กฟผ. egat.co.th ได้แก่

1.วิศวกร 177 อัตรา
2.นักธรณีวิทยา 3 อัตรา
3.นักวิทยาศาสตร์ 14 อัตรา
4.นิติกร 7 อัตรา
5.นักบัญชี 7 อัตรา
6.เศรษฐกร 2 อัตรา
7.วิทยากร 45 อัตรา
8.นักคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
9.ช่าง 124 อัตรา
10.พนักงานวิชาชีพ 1 อัตรา
11.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร : 15-31 กรกฎาคม 2563

  • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแลแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ทั้งหมด 67 อัตรา โดยทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งสามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ oag.thaijobjob

มีตำแหน่งงาน ดังนี้

1.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ 50 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท ต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

2.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) 2 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์

3.นักนิติกรปฏิบัติการ 6 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

4.วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) 7 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมสุขาภิบาล, วิศวกรรมชลประทาน, วิศวกรรมโครงสร้าง และวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง

5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

เปิดรับสมัคร : 8-31 กรกฎาคม 2563

อย่างไรก็ตามยังมีหน่วยงานอื่นๆ เปิดรับสมัครกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งคงต้องติดตามในเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการต่างๆ และดูความเหมาะสมของตำแหน่งที่เปิดรับสมัครกับคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง