'กรมป่าไม้' เปิดสอบ 'พนักงานราชการ' 52 อัตรา ถึง 28 ก.ค.นี้

'กรมป่าไม้' เปิดสอบ 'พนักงานราชการ' 52 อัตรา ถึง 28 ก.ค.นี้

"กรมป่าไม้" เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก "พนักงานราชการ" จำนวน 52 อัตรา สมัครได้ทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กรกฎาคม นี้

กรมป่าไม้ ได้ออกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารราชการในการคัดสรรพนักงานราชการของกรมป่าไม้ขึ้น

โดยลักษณะงาน และคุณสมบัติของบุคคลากรในกรอบอัตรากำลงรอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2563) ทำการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 18 ตำแหน่ง รวม 52 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานราชการ ของ กรมป่าไม้

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ระดับการศึกษา ม.6

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
ระดับการศึกษา ม.6

159538856979

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานราชการ ของ กรมป่าไม้ (ต่อ)

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
ระดับการศึกษา ม.6

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ระดับการศึกษา ปวช.

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ระดับการศึกษา ปวช.

159538864449

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา
ระดับการศึกษา ปวส.

7. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ระดับการศึกษา มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

8. ตำแหน่ง ช่างสำรวจ
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
ระดับการศึกษา ปวช.

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ระดับการศึกษา ปวส.

10. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
ระดับการศึกษา ปวส.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานราชการ ของ กรมป่าไม้ (ต่อ)

11. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

12. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

13. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1อัตรา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

14. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

159538871735

15. ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 13 อัตรา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

16. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

17. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

18. ตำแหน่ง นิติกร
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ ของกรมป่าไม้ หรือ คลิกที่นี่ 

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือรับรอง/ยินยอมเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ตำแหน่งที่สมัครสอบ จะต้องสอบในสนามสอบท้องที่ของหน่วยงานนั้น คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม