โผตำรวจ! เปิดรายชื่อนายตำรวจรอขึ้น รองผบก.-ผู้ช่วย ผบ.ตร. 773 นาย

โผตำรวจ! เปิดรายชื่อนายตำรวจรอขึ้น รองผบก.-ผู้ช่วย ผบ.ตร. 773 นาย
11 กรกฎาคม 2563
64,743

เปิดรายชื่อและลำดับอาวุโสนายตำรวจที่จะขยับขึ้นในตำแหน่ง "รองผู้บังคับการ" ถึง "ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ" โดยมีผู้ที่ลุ้นในการชิงตำแหน่ง 773 นาย ส่วนตำแหน่งที่ว่างมี 137 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร ลงนามในบันทึกข้อความ ที่ 0009.231/2563 ลง 10 กรกฎาคม 2563 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งระดับรอง ผบก.ถึงผู้ช่วย ผบ.ตร จำนวน 773 นาย

มีใจความว่าด้วยขณะนี้อยู่ในห้วงระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ดำรงตำแหน่งรองดับ ผบก. ถึง จตช. และรอง ผบ.ตร. วาระประจำปี 2563 ดังนั้นเพื่อให้การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ตร.จึงประกาศลำดับความอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับรอง ผบก. ถึงผู้ช่วย ผบ.ตร.มาเพื่อทราบ และแจ้งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีลำดับอาวุโสดังกล่าว

ทั้งนี้หากเห็นว่าข้อมูลในการจัดลำดับอาวุโสไม่ถูกต้อง สามารถยื่นเรื่องต่อ ตร. (ผ่าน ทพ.) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนได้ ภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศลำดับอาวุโส

ทั้งนี้ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโส นั้น กำหนดการแต่งตั้งตามหลักอาวุโส ให้ถือว่าผู้ที่มีคุณสมบัติ และมีรายชื่อในประกาศลำดับอาวุโสของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถือว่ามีความอาวุโส ตามหลักอาวุโส สามารถเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นได้ โดยการแต่งตั้งต้องเป็นไปตามอาวุโส ในสัดส่วนร้อยละ 33

 

  •  ผู้ช่วยผบ.ตร. และ รองจเรตำรวจแห่งชาติ 

สำหรับประกาศดังกล่าวในระดับผู้ช่วยผบ.ตร.และรองจเรตำรวจแห่งชาติ มีผู้มีสิทธิเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามหลักอาวุโส 9 นาย รายชื่อเรียงตามลำดับอาวุโสดังนี้

- พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร.
- พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผบ.ตร.
- พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.
- พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.
- พล.ต.ท.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.
- พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.
- พล.ต.ท.อดิศร์ งามจิตสุขศรี รอง จตช.
- พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร.
- พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.

  

  •  ระดับผู้บัญชาการ (ผบช.) 

ระดับผู้บัญชาการ (ผบช.) มีผู้อยู่ในหลักอาวุโส สามารถเลื่อนขึ้นในระดับผู้ช่วยผบ.ตร.หรือรองจเรตำรวจแห่งชาติ 32 ราย โดย อาวุโส 5 ลำดับแรก คือ

- พล.ต.ท.อิทธิพล พิริยภิญโญ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.(ทนท.นายตำรวจประสานงานรัฐสภา)
- พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สกพ.
- พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส.
- พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9
- พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ.ตร.

    

  •  ระดับรองผู้บัญชาการ (รอง ผบช.) 

ระดับรองผู้บัญชาการ (รอง ผบช.) มีผู้อยู่ในหลักอาวุโส สามารถเลื่อนขึ้นในระดับ ผบช. 121 ราย โดยอาวุโส 10 อันดับแรก คือ

- พล.ต.ต.ศรายุทธ พูลธัญญะ รอง ผบช.ตชด.
- พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.ตชด.
- พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร รอง จตร.
- พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบช.ภ.9
- พล.ต.ต.จำนงค์ รัตนกุล รอง ผบช.สกพ.
- พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย รอบ ผบช.ภ.1
- พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ รอง ผบช.ส.
- พล.ต.ต.นพปฎล อินทอง รอง ผบช.สง.ก.ตร.
- พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รอง ผบช.ศ.
- พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์ รอง ผบช.ภ.6

 

  •  ระดับผู้บังคับการ (ผบก.) 

ระดับผู้บังคับการ (ผบก.) มีผู้อยู่ในหลักอาวุโสสามารถเลื่อนขึ้นในระดับ รองผบช. ทั้งสิ้น 143 ราย โดย 5 ลำดับแรก คือ

- พล.ต.ต.วรเศรษฐ วิทยกุล ประจำ (สบ 6) สง.ผบ.ตร.
- พล.ต.ต.วีรพล กุลบุตร อาจารย์ (สบ 6) ประจำ รร.นรต.
- พล.ต.ต.สมบัติ หวังดี ผบก.กต.8
- พล.ต.ต.จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช อาจารย์ (สบ 6) ประจำ รร.นรต.
- พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์

 

  •  รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) 

สำหรับระดับรองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) มีผู้อยู่ในหลักอาวุโส สามารถเลื่อนขึ้นในระดับ ผบก. ทั้งสิ้น 468 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการแต่งตั้งระดับรอง ผบ.ตร.-ผบก. ในปีนี้ มีตำแหน่งว่างในระดับ รองผบ.ตร.ว่าง 2 ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร.ว่าง 5 ตำแหน่ง ผบช.ว่าง 12 ตำแหน่ง รอง ผบช.ว่าง 42 ตำแหน่ง และ ผบก. ว่าง 76 ตำแหน่ง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: