‘ประกันสังคม’ 15,000 เยียวยา 'โควิด-19' ใครได้เงินบ้าง (อัพเดท 10 ก.ค. 63)

‘ประกันสังคม’ 15,000 เยียวยา 'โควิด-19' ใครได้เงินบ้าง (อัพเดท 10 ก.ค. 63)
11 กรกฎาคม 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
131,580

สรุปมาตรการช่วยเหลือ "ผู้ประกันตน" ของ "กองทุนประกันสังคม" สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ "โควิด-19" เดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน อัพเดทล่าสุด!

"สำนักงานประกันสังคม" หรือ "ประกันสังคม" เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ออกมาตรการช่วยเหลือสมาชิกหรือ "ผู้ประกันตน" ในกองทุน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบมิติต่างๆ จากสถานการณ์ "โควิด-19"

ในช่วงแรกผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 จะได้รับการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคม ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

159437757942

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

 1. ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย 

- ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วันเนื่องจากใช้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ่าย 62% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
- หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว จ่าย 62% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

 2. ว่างงาน จากการลาออกหรือเลิกจ้าง 

- ว่างงาน จากการลาออก จ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
- ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง จ่าย 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน  

 3. ลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตน 

- ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน 4% เป็นระยะเวลา 6 เดือน
- ขยายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เม.ย. พ.ค. 63 ออกไปอีก 3 เดือน งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ค. 63 งวดค่าจ้างเดือน เม.ย. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ส.ค. 63
และงวดค่าจ้างเดือน พ.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ย. 63 

  •  คลังช่วยจ่าย 5,000 บาท ผู้ประกันตน 8.6 หมื่นราย 

ล่าสุด วันที่ 10 ก.ค. 63 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้ส่งหนังสือถึง นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่อง ขอรับเงินงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง 26 วัน จำนวนประมาณ 8.6 หมื่นคน ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5 พันบาทเท่ากับความช่วยเหลือในโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน"

โดย รมว.คลัง ได้ลงนามอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนเหล่านี้แล้ว อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะจ่ายเงินผู้ประกันตนเหล่านี้ ได้ภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

กล่าวโดยสรุปคือ ณ เวลานี้ มีกลุ่ม "ผู้ประกันตน" ที่ทำงานไม่ถึง 26 วัน จำนวนกว่า 8.6 หมื่นคนจะได้รับเงิน 5,000 บาทรวม 3 เดือน เช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อยู่ในระบบเกิน 1 เดือน และผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ที่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" ไปแล้วนั่นเอง.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง