ค้าชายแดน 5 เดือนวูบ9.7 % เซ่นพิษโควิด19 ดันเปิดด่านเพิ่มการค้า

ค้าชายแดน 5 เดือนวูบ9.7 % เซ่นพิษโควิด19 ดันเปิดด่านเพิ่มการค้า

พาณิชย์ เผย ค้าชายแดน –ผ่านแดน 5 เดือนลดลง 9.7%  เซ่นพิษโควิด-19 คาดทั้งปีค้าชายแดนได้มูลค่า 1 -1.1ล้านล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ 1.5 ล้านล้านบาท

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย 5 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค. พ.ค.) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 524,357ล้านบาท ลดลง9.71%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออก305,725ล้านบาท ลดลง 9.03%และการนำเข้า218,632ล้านบาท ลดลง10.65%ทำให้ไทยเกินดุลการค้า87,093ล้านบาท โดยปัจจัยที่ทำให้การค้าลดลง มาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการปิดจุดผ่านแดนของไทยทั่วประเทศทั้งหมด จาก 97 จุด เหลือเพียง 28 จุดส่งผลให้การค้าลดลง

159429182559

สำหรับการค้าชายแดน 4 ประเทศ พบว่า มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับ1 มีมูลค่าการค้ารวม87,854ล้านบาท ลดลง32.43% รองลงมา คือ สปป.ลาว มูลค่า77,172ล้านบาท ลดลง6.59% เมียนมา มูลค่า73,740ล้านบาท ลดลง 10.96%และกัมพูชา มูลค่า70,872ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.20%โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปมาเลเซีย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ และแผงวงจรไฟฟ้า สปป.ลาวได้แก่ น้ำมันดีเซล สินค้าปศุสัตว์อื่น  เมียนมา ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำมันดีเซล และปูนซีเมนต์ และกัมพูชา ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้าปศุสัตว์ และรถยนต์นั่ง 

ด้านการค้าผ่านแดน พบว่า จีนเป็นคู่ค้าอันดับ1มีมูลค่าการค้า รวม90,740ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.74%  รองลงมา คือ สิงคโปร์ มูลค่า36,102ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.83% เวียดนาม มูลค่า24,697ล้านบาท ลดลง 26.71%

เป้าหมายการค้าชายแดนปี2563ที่ตั้งไว้ 1.5ล้านล้านบาท แต่จากโควิดทำให้การค้าชายแดนน่าจะได้มูลค่า 1 -1.1ล้านล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ แต่หากด่านทุกจุดเปิดเต็มที่มูลค่าการค้าชายแดนน่าจะดีขึ้นได้

ทั้งนี้กรมได้เสนอไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาเปิดด่านเฉพาะสินค้า ซึ่งล่าสุดรัฐบาลได้ออกข้อกำหนดภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเปิดช่องทางเข้าออกด่านจุดผ่านแดนหรือจุดผ่อนปรนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านแดนได้ตามความจำเป็น และให้มีมาตรการป้องกันโรค เริ่ม 1 ก.ค.2563 ทำให้จนถึงวันที่ 7 ก.ค.2563 ได้มีการเปิดด่านเพิ่มแล้ว 12 จุด ทำให้ปัจจุบันมีด่านที่เปิดแล้วรวม 37 จุด