ทอท.พร้อมร่วมทุน 3 ธุรกิจ 'การบินไทย'

ทอท.พร้อมร่วมทุน 3 ธุรกิจ 'การบินไทย'
9 กรกฎาคม 2563
5,811

ทอท.อ้าแขนพร้อมร่วมทุน 3 หน่วยธุรกิจการบินไทย ทั้งบริการภาคพื้น ศูนย์ซ่อมอากาศยาน คลังสินค้า หวังช่วยให้ธุรกิจในสนามบินสุวรรณภูมิเดินหน้าต่อได้ พร้อมยินดีขายหุ้นคืนหากธุรกิจไปได้ดี

การเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) มีแผนที่หาพันธมิตรทางธุรกิจมาร่วมทุน รวมถึงการเพิ่มความคล่องตัวด้วยการตั้งบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ได้ออกมาแสดงความสนใจที่จะร่วมธุรกิจกับการบินไทยที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของสนามบินสุวรรณภูมิ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการ ทอท.แต่งตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด คือ คณะกรรมการกำหนดนโยบาย ทอท.ในแผนการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินงานของสนามบินสุวรรณภูมิ 

รวมทั้งนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจาการที่ธุรกิจของการบินไทยดำเนินการได้ไม่เต็มรูปแบบ เพราะเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ และการหยุดการทำการบินชั่วคราว ซึ่งเดือน มิ.ย.2563 คณะกรรมการกำหนดนโยบาย ทอท.ได้นำเสนอผลการศึกษาให้คณะกรรมการ ทอท.รับทราบแล้ว

ทั้งนี้ ทอท.กังวลเกี่ยวกับธุรกิจของการบินไทย คือ กรณีที่การบินไทยฟื้นฟูกิจการและธุรกิจมีปัญหาติดขัดอาจกระทบวงกว้างต่อสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจหลักที่การบินไทยดำเนินกิจการ และเป็นธุรกิจหลักของสนามบินสุวรรณภูมิที่สนใจเข้าไปร่วมทุน ได้แก่ 1.บริการภาคพื้น 2.ศูนย์ซ่อมอากาศยาน 3.ศูนย์ขนส่งสินค้า

พร้อมขายหุ้นคืนในอนาคต

นายนิตินัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการ ทอท.ได้หารือความพร้อมเข้าไปร่วมทุนกับการบินไทยเพื่อให้หน่วยธุรกิจเหล่านี้เดินหน้าต่อและไม่กระทบสนามบินสุวรรณภูมิอีกทั้งในอนาคตหากการบินไทยกลับมาฟื้นธุรกิจได้ ทอท.ยินดีที่จะให้การบินไทยเข้ามาซื้อหุ้นคืนทั้ง 3 ธุรกิจ

สำหรับแนวคิดการร่วมทุน 3 หน่วยธุรกิจ อยู่ในขั้นการเตรียมความพร้อมภายในของ ทอท. โดยยังไม่ได้นำข้อเสนอให้การบินไทยพิจารณา อีกทั้งต้องดูผลการนัดไต่สวนนัดแรกของศาลล้มละลายกลางวันที่ 17 ส.ค.นี้ หากแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยผ่านไปได้ โดยไม่มีเจ้าหนี้คัดค้าน ทอท.อาจเริ่มเจรจากับการบินไทย

ส่วนธุรกิจครัวการบินของการบินไทย เป็นอีกกิจกรรมที่เข้มแข็งและสร้างรายได้ให้การบินไทยมาก รวมทั้งอยู่นอกพื้นที่การดำเนินการของสนามบิน ดังนั้น ทอท.จึงไม่กังวลนักถึงการดำเนินงานที่ควรจะต่อเนื่อง แต่หากการบินไทยต้องการให้ ทอท.เข้าร่วมทุนธุรกิจครัวการบินก็พร้อมสนับสนุน

“เรามองว่า 3 หน่วยธุรกิจนี้น่าเป็นห่วงมาก เพราะประสบปัญหาหยุดชะงัก แต่เป็นธุรกิจที่จำเป็นต้องเดินหน้าต่อไป เพราะถ้าไปไม่ได้จะผลกะทบการดำเนินการของสนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากธุรกิจศูนย์ซ่อมเครื่องบิน ธุรกิจคลังสินค้า และธุรกิจบริการภาคพื้น เป็นกิจกรรมหลักของสนามบิน”

เตรียมเจรจาหนี้3พันล้านบาท

นายนิตินัย ยังกล่าวด้วยว่า คณะกรรมการกำหนดนโยบาย ทอท.ในแผนการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ได้รวบรวมภาระหนี้สินของการบินไทยมีกับ ทอท.ที่ต้องเจรจาประมาณ 3,000 ล้านบาท  แบ่งเป็นหนี้ค่าเช่าพื้นที่ของฝ่ายช่างท่าอากาศยานดอนเมือง 2,000 ล้านบาท ที่พิพาทกันมานาน แต่ ทอท.ไม่กังวลหนี้สินมากนักเพราะวงเงินไม่สูง แต่กังวลความต้องเนื่องของธุรกิจในสนามบินมากกว่า

รายงานข่าวจากการบินไทย ระบุว่า แผนฟื้นฟูกิจการการบินไทยระบุถึงกลยุทธ์การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการแยกหน่วยธุรกิจให้สอดคล้องกับรายได้ คือ ฝ่ายครัวการบิน ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ฝ่ายช่าง โดยจะนำ 3 หน่วยธุรกิจดังกล่าวมาแยกตัวและเปิดให้เอกชนร่วมทุน

ทั้งนี้ ปัจจุบันนอกจากธุรกิจสายการบินซึ่งเป็นธุรกิจหลักของการบินไทยแล้วยังดำเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนการขนส่งทางอากาศ ทั้งลักษณะเป็นหน่วยธุรกิจและกิจการร่วมทุน ประกอบด้วย

1.การให้บริการผู้โดยสาร สินค้า และเตรียมพร้อมอากาศยานทั้งก่อนและหลังเดินทาง

2.การให้บริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง 

3.การให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน 

4.การให้บริการด้านการอำนวยการบิน

5.การจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

6.การให้บริการด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการท่องเที่ยว 

7.การให้บริการด้านการฝึกอบรมบุคลากรด้านการให้บริการการบิน (ร่วมทุน)

8.การให้บริการด้านการจัดหาแรงงาน (ร่วมทุน)

9.การให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยาน (ร่วมทุน)

10.การให้บริการระบบจำหน่ายและสำรองที่นั่ง (ร่วมทุน)

โดยรายได้หลักของกิจการได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าสัดส่วนไม่น้อยกว่า 95% ส่วนรายได้อื่น 5% มาจากกิจการสนับสนุน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง