'ราชกิจจาฯ' ประกาศให้ 'อดิศัย โพธารามิก' เป็นคนไร้ความสามารถ

'ราชกิจจาฯ' ประกาศให้ 'อดิศัย โพธารามิก' เป็นคนไร้ความสามารถ
2 กรกฎาคม 2563
1,465

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศศาลฯ ให้ "อดิศัย" เป็นคนไร้ความสามารถ หลังมีอาการป่วย บกพร่องทางสมอง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี มีคําสั่งว่า นายอดิศัย โพธารามิก เป็นคนไร้ความสามารถ ด้วย นางพิชนี โพธารามิก ผู้ร้อง ยื่นคําร้องว่า นายอดิศัย ซึ่งมีอาการป่วย บกพร่องทางสมอง ความจําเสื่อม เดินไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีลักษณะของคนไร้ความสามารถ จึงขอให้ศาลมีคําส่ังให้ นายอดิศัย เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าอาการของ นายอดิศัย เข้าลักษณะบุคคลวิกลจริต ทั้งปรากฏว่าผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และในการยื่นคําร้องน้ี นายพิชญ์ โพธารามิก และนางวิรงรอง กุลละวณิชย์ (โพธารามิก) บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอดิศัยได้ให้ความยินยอมแล้ว

เมื่อผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และดูแลพยาบาลนายอดิศัยมาโดยตลอด ย่อมสามารถรักษาผลประโยชน์ของนายอดิศัยได้ จึงสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล จึงมีคําสั่งว่า นายอดิศัย เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางพิชนี ผู้ร้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอดิศัย มีบทบาททางการเมือง เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตร ทั้งรมว.ศึกษาธิการ และ รมว.พาณิชย์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง