'บัตรคนจน' บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูญหาย-ชำรุด ต้องทำอย่างไร?

'บัตรคนจน' บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูญหาย-ชำรุด ต้องทำอย่างไร?

เปิดวิธี "บัตรคนจน" หรือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สูญหายและชำรุด ต้องทำอย่างไร?

สำหรับผู้ถือสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน หลายคนอาจเคยประสบปัญหาทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สูญหาย ซึ่งแน่นอนว่าจะกระทบต่อสิทธิหรือสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจากภาครัฐในทุกๆ เดือน เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือร้านค้าที่กำหนด เช่น ค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม 200-300 บาทต่อเดือน วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน ฯลฯ

ก่อนอื่น "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จะพามาทำความรู้จักกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันก่อนว่ามีทั้งหมดกี่แบบ และแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไรบ้าง? เนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการดำเนินการทำบัตรใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ทั้งนี้ข้อมูลของธนาคารกรุงไทย อธิบายไว้ว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 

แบบที่ 1 บัตร Hybrid 2 Chips เป็น Contact Chip และ Contactless Chip  และแถบแม่เหล็ก โดย Contactless Chip  จะเป็นไปตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (แมงมุม)  ผู้ที่ได้รับบัตรรูปแบบนี้ ได้แก่ ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานี สมุทรสาคร  นครปฐม อยุธยา

159237260278

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

แบบที่ 2 บัตร EMV เป็น Contact Chip และแถบแม่เหล็ก ผู้ที่ได้รับบัตรประเภทนี้ ได้แก่ ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดดังกล่าว (นอกเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานี สมุทรสาคร  นครปฐม อยุธยา)
159237261267

ในกรณีที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ทำบัตร "สูญหาย" สามารถดำเนินการได้โดยการขอเปลี่ยนบัตรใหม่ด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ซึ่งในกรณีนี้จะต้องมีใบแจ้งความในการขอออกบัตรใหม่ด้วย

โดยหากเป็นบัตรประเภท Hybrid ที่ผู้ลงทะเบียนใน 7 จังหวัดได้รับ ธนาคารจะออกบัตรใบใหม่ให้ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท 

สำหรับบัตรประเภท EMV หรือบัตรสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนอกพื้นที่ 7 จังหวัด ธนาคารกรุงไทยจะออกบัตรใบใหม่ให้ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50 บาท 

159237356435