'คลัง' โต้ 'เพื่อไทย' ไม่เคยนิ่งเฉยปมรถไฟฟ้าสีเขียว

'คลัง' โต้ 'เพื่อไทย' ไม่เคยนิ่งเฉยปมรถไฟฟ้าสีเขียว
8 มิถุนายน 2563
372

"จุมพล" โต้ "ยุทธพงศ์" ไม่เคยนิ่งเฉยปมรถไฟฟ้าสีเขียว เผย แจ้งมหาดไทยระวังความเสียหาย

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 63 นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือถึง นายยุทธพงศ์ จรัสเสถรียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เรื่อง ข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันประโชน์ของรัฐ กรุงเทมหานคร ประชาชน ได้รับความเสียหายเสียประโยชน์ ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เรื่องการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2562 และขอให้ตรวจสอบทบทวนการดำเนินการ

ทั้งนี้ ในหนังสือระบุว่า ตามที่ท่านได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 แจ้งมายังปลัดกระทรวงการคลังในฐานะกรรมการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (กรรมการดำเนินการฯ) เรื่อง ข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันประโยชน์ของรัฐ กรุงเทพมหานคร ประชาชน ได้รับความเสียหาย เสียประโยชน์ในเรื่องการปฏิบัติหน้ที่เรื่องการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2562 และขอให้ตรวจสอบทบทวนการดำเนินการ และขอให้ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการดำเนินการฯ แจ้งเรื่องดังกล่าวให้ประธานกรรมการดำเนินการฯ เรียกประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ โดยเร่งด่วนเพื่อพิจารณาข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะดังกล่าว ก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะได้นำเสนอคณะฐนตรีพื่อขอความเห็นชอบต่อไปความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง