'ออมสิน' ปล่อย 'สินเชื่อโควิด' 10,000 บาท ใครมีสิทธิ์ขอ 'สินเชื่อ' ได้บ้าง?

'ออมสิน' ปล่อย 'สินเชื่อโควิด' 10,000 บาท ใครมีสิทธิ์ขอ 'สินเชื่อ' ได้บ้าง?
26 พฤษภาคม 2563
140,639

เปิดรายละเอียด "สินเชื่อฉุกเฉิน" สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของธนาคาร "ออมสิน" ใครมีสิทธิ์กู้บ้าง ดอกเบี้ยเท่าไร ต้องลงทะเบียนอย่างไร

"สินเชื่อฉุกเฉิน" จาก "ธนาคารออมสิน" เป็นสินเชื่อที่ทางธนาคารดำเนินตามนโยบายของรัฐ เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" โดยมีการเปิดให้เริ่มลงทะเบียนมาตั้งแต่ช่วง 15 เม.ย.63 เป็นต้นมา

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อฉุกเฉินในโครงการนี้ยังสามารถขอ "กู้เงิน" เพื่อนำไปใช้จ่ายต่างๆ ได้ ไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

"กรุงเทพธุรกิจ" พาไปดูเงื่อนไข และวิธีการขอสินเชื่อ เพื่อทำความเข้าใจก่อนขอสินเชื่อ เพื่อทำให้ขั้นตอนต่างๆ ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

  •  ใครขอสินเชื่อฉุกเฉินได้บ้าง 

สำหรับสินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาทของธนาคารออมสิน ไม่ได้มีไว้สำหรับ "ทุกคน" ผู้ที่จะสามารถขอสินเชื่อได้ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
- สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี

- มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
- มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
- ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

กล่าวโดยสรุปคือ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสินเชื่อ 10,000 บาทจะต้องเป็น ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เท่านั้น และผู้ที่เป็นพนักงานประจำ หรือเป็นเกษตรกรจะไม่สามารถขอรับสินเชื่อฉุกเฉินนี้ได้

 

  •  เงื่อนไขสินเชื่อ 

แม้จะเป็นมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่สิ่งที่ลืมไม่ได้คือ "สินเชื่อฉุกเฉิน" คือ "สินเชื่อ" หรือ "เงินกู้" ไม่ใช่เงินให้เปล่า ฉะนั้นก่อนตัดสินใจต้องทำความเข้าใจการชำระคืน และดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- วงเงิน 10,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
- ไม่ต้องมีหลักประกัน
- ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

  •  เอกสารใช้ในการขอสินเชื่อ 

หากท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด และทำความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องเตรียมไว้สำหรับการขอสินเชื่อ ประกอบด้วย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
- เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

  •  วิธีการลงทะเบียนขอสินเชื่อ 

159047594610

ที่มา: ธนาคารออมสิน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง