สินเชื่อฉุกเฉิน 'เกษตรกร' จาก 'ธ.ก.ส.' 10,000 บาท ยังเหลือสิทธิ์! ขอกู้ได้ถึง 30 ธ.ค. 63

สินเชื่อฉุกเฉิน 'เกษตรกร' จาก 'ธ.ก.ส.' 10,000 บาท ยังเหลือสิทธิ์! ขอกู้ได้ถึง 30 ธ.ค. 63

อัพเดทความคืบหน้าโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน ของ ธ.ก.ส. หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 10,000 บาทสำหรับเกษตรกร เริ่มทยอยอนุมัติจ่าย และเปิดรับสมัครถึง 30 ธ.ค. 63

หลังจาก "ธ.ก.ส." ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 กับ "เกษตรกร" โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นมา สินเชื่อดังกล่าวได้รับความสนใจจำนวนมาก แต่ยังเปิดรับสมัครขอสินเชื่อได้ต่อเนื่อง ไปจนกว่าจนกว่ายอดสินเชื่อจะเต็มวงเงิน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ความคืบหน้าของสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ครั้งนี้ กษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เปิดให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 นั้น ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรเข้าลงทะเบียนผ่าน LINE Official BAAC Family ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,862,710 ราย รวมจำนวนสินเชื่อ 18,545 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้เริ่มทยอยนัดหมายลูกค้ามานัดสัญญาพร้อมกันทั่วประเทศ ตามสาขาที่ลูกค้าเลือกไว้ในขั้นตอนลงทะเบียน และหลังจากทำสัญญาแล้วจะมี SMS แจ้งผล หากสินเชื่อได้รับการอนุมัติระบบจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรงภายใน 1 วัน จากนั้นสามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดยใช้บัตร ATM บัตรเดบิตหรือบริการกดเงินไม่ใช้บัตรผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile 

สำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ของ ธ.ก.ส. ณ เวลานี้ยังสามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่ายอดสินเชื่อเต็มวงเงิน

โดยรายละเอียด สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  มีดังนี้

- วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน
- ไม่ต้องใช้หลักประกัน
- ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 นัดทำสัญญาวันที่ 7 พ.ค. 63 ถึง 30 ธ.ค. 63
- ระยะเวลาชำระ ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้, กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น งวดชำระรายเดือน (24 งวด) ส่งชำระต่องวดประมาณ 429.17 บาท ราย 3 เดือน (8 งวด) 1,287.50 บาท ราย 6 เดือน (4 งวด) 2,575.00 บาท 

คุณสมบัติผู้กู้ เป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

  •  ขั้นตอนการขอสินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.อยู่แล้ว 

159025732216

  •  ขั้นตอนการขอสินเชื่อสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. 

159025751750

ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจขอสินเชื่อฉุกเฉินสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการฯ ติดต่อได้ที่ Call Center 02 555 0555