ท่าอากาศยานไทย เล็งพิจารณาคำร้องประมูลระบบลำเลียงกระเป๋า

ท่าอากาศยานไทย เล็งพิจารณาคำร้องประมูลระบบลำเลียงกระเป๋า
26 พฤษภาคม 2563
729

ทอท.แจงแก้เงื่อนไขประกาศเชิญชวนงานประมูลซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋า เหตุข้อกำหนดคุณสมบัติบุคลากร เตรียมนำหนังสือร้องเรียน “แดน - ไทย อีควิปเม้นท์” ชงเข้าบอร์ด 27 พ.ค.นี้ ลั่นหากพบการประมูลไม่เป็นธรรม ไม่อนุมัติผล

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยถึงกรณีที่เอกชนยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในการพิจารณาประกวดราคาจ้างเอกชนปฏิบัติการและซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระภายในอาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal Building : MTB) และระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบินภายในอาคารปฏิบัติการกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน (Transfer Baggage Terminal: TBT) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุว่า

ประเด็นดังกล่าว ทอท.ได้รับหนังสือร้องเรียนของทางเอกชน หลังจากเรื่องผ่านคณะอนุกรรมการพัสดุไปแล้ว ดังนั้นจะนำเอาหนังสือร้องเรียนดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ในวันพุธนี้ (27 พ.ค.) ส่วนประเด็นของการร้องเรียนนั้น มองว่าการร้องเรียนหรือทักท้วงก็มีกันเป็นปกติ ก็ว่ากันไปตามเอกสาร หากพบว่าถูกก็ถูก ผิดก็ผิด ไม่ชัดเจนว่าถูกหรือผิด ก็ยังจะไม่มีการอนุมัติ ตามหลักการมีเพียงเท่านี้

ส่วนการประชุมบอร์ดวันพุธนี้จะมีการพิจารณาอนุมัติผลการประกวดราคาโครงการดังกล่าวหรือไม่นั้น นายนิตินัย กล่าวว่า ถ้ามีบอร์ดเห็นว่าการประมูลไม่ชัดเจนก็ไม่อนุมัติ ถ้าเห็นว่าชัดเจนก็อนุมัติ แล้วแต่ความเห็นคณะบอร์ด ทั้งนี้สาเหตุที่ ทอท.ทำการปรับแก้ข้อความในประกาศเชิญชวน ตามที่เอกชนค้านมานั้น พบว่าเป็นการปรับแก้ในประเด็นคุณสมบัติบุคลากร

รายงานข่าวระบุว่า บริษัท แดน - ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นเอกชนผู้ร่วมเสนอราคาในโครงการ MTB และ TBT ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แต่ถูกตัดสิทธิในการประกวดราคา ได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมไปยังประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการ ทอท. โดยระบุว่า การประมูลดังกล่าวมีข้อสังเกตความผิดปกติครั้งนี้ ประกอบไปด้วย

1.พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ซึ่งได้มีการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลไว้ก่อนแล้ว ต่อมามีการเสนอเปลี่ยนแปลงกรรมการพิจารณาผลฯ ในช่วงห่างกันเพียงไม่ถึง 1 สัปดาห์ โดยคณะกรรมการพิจารณาผลฯ นั้น ผู้มีอำนาจแต่งตั้งต้องพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมของผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้เหมาะสมที่สุดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แต่นี้ เหตุใดจึงเสนอเปลี่ยนคณะกรรมการพิจาณผลฯ ทั้งๆ ที่เพิ่งมีคำสั่งแต่งตั้งไปไม่ถึง1 สัปดาห์

2.ในกรณีที่มีการยื่น เอกสารแนบ 3 ผ่านฝ่ายพัสดุ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ตรวจสอบ ซึ่งเป็นสาระสำคัญตามข้อกำหนดข้อ 7 และข้อ 20 และบุคลากรดังกล่าวเป็นบุคลากรหลักที่ ทอท กำหนดไว้ในข้อกำหนด ที่ต้องมีคุณสมบัติชัดเจน ถือเป็นสาระสำคัญ หากขาดไปจะกระทบการดำเนินงาน และส่งผลเสียต่อประโยชน์ของ ทอท. และผู้เสนอราคารายอื่น

ซึ่งโดยปกติ เมื่อมีข้อสงสัย หรือมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นดังเช่นกรณีนี้ ที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ต้องพิจารณาผลโดยต้องตรวจสอบให้ชัดเจน หมดข้อสงสัย ในกรณีนี้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ควรให้ผู้เสนอราคารายนั้นนำบุคลากรของตนมายืนยันไห้ได้ว่าได้ยินยอมหรือไม่ยินยอม มิใช่ให้ผู้เสนอราคาเป็นผู้ยืนยันเอง ซึ่งเท่ากับว่าไม่ได้พิสูจน์เอกสารแนบ 3 ที่มีผู้ร้องเข้ามา หรือหากผู้เสนอราคาไม่สามารถนำบุคลากรมายืนยันพิสูจน์ได้ก็ต้องถือว่า ได้ยื่นข้อเสนอตามข้อกำหนดไม่ครบถ้วนนั่นเอง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้ตรวจสอบ โดยนำพาบุคลากรทุกตำแหน่ง ตามข้อ 7 และข้อ 20 เช่นเดียวกับทุกรายที่ควรต้องถูกตรวจสอบ ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่กำหนดอยู่ในข้อกำหนดโดยเปิดเผย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำส่งหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมดังกล่าว ถึงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุท่าอากาศยาน ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 13 และ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: