เฉลิมชัย ขยายเวลาเกษตรกรอุทธรณ์เยียวยา ถึง5 มิ.ย.

เฉลิมชัย ขยายเวลาเกษตรกรอุทธรณ์เยียวยา ถึง5 มิ.ย.
23 พฤษภาคม 2563
335

เฉลิมชัย”แนะเกษตรกรยื่นอุทธรณ์ขอเยียวยา ขยายเวลาถึง 5 มิ.ย. ยาหอมต่อด้วยโครงการฟื้นฟู

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า   หลักเกณฑ์การได้รับเงินเยียวยาจะต้องเริ่มจากการสำรวจทะเบียนเกษตรกร จากนายทะเบียน ทั้ง 7 หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตรจะรวบรวมทะเบียนทั้งหมด เสนอให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดทำทะเบียนเพื่อเสนอให้กระทรวงการคลัง และให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร( ธ.ก.ส.)จ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดรายได้ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ

                เงินที่ได้มาเป็นเงินกู้ ต้องโปร่งใสตามระเบียนราชการ เสนอทั้งหมดเบื้องต้น 10 ล้านราย ตรวจสอบความซ้ำซ้อน เหลือ 8.33 ล้านราย เมื่อตรวจความมีตัวตนแล้ว และสศก.ได้นำมาตรวจสอบความซ้ำซ้อน กรณีเกษตรกรอยู่ในระบบประกันสังคม ข้าราชการบำนาญ และซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน  ดังนั้นจะเหลือตัวเลข 7.8 ล้านราย ที่ส่งให้กระทรวงการคลัง เหลือ 9 แสน - 1 ล้านราย

ล่าสุดได้ส่งให้คลังอีก 7 ราย จะส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จะเสนอให้กระทรวงการคลัง และธ.ก.ส.โอนเงินให้กับเกษตรกรต่อไป

                ทั้งนี้ 7.8 ล้านราย ลงทะเบียนก่อน 15 พ.ค. 2563  แต่ยังมีเกษตรกรบางรายไม่เคยมาทบทวนสิทธิ์ ทางภาครัฐจึง ให้ขึ้นทะเบียนใหม่ อีกประมาณเกือบ 1 ล้านราย และยังมีอีกกลุ่มที่ไม่มีการเพาะปลูก เพราะแล้ง ภาครัฐเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเช่นกัน กลุ่มนี้มีประมาณ 1 แสนคน และกลุ่มนี้จะได้รับหลังการตรวจสอบเอกสารเสร็จ รับทีเดียว 15,000 บาท

                กรณีข้าราชการที่ทำการเกษตร ต้องรอให้คณะกรรมการกลั่นรองการใช้เงินกู้ ให้พิจารณาว่ากลุ่มนี้จะสามารถรับเงินเยียวยา 5,000บาทระยะเวลา 3 เดือน หรือไม่ ส่วน กรณีพี่น้องเกษตรกรที่ถูกตัดสิทธิ์ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่นายทะเบียนของของตนเอง ตั้งแต่วันนี้ ถึง5 มิ.ย.นี้

อีกทั้งภายหลังการเยียวยากระทรวงเกษตรฯจะเสนอโครงการฟื้นฟูภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม ให้ครม. พิจารณาอีกครั้ง โดยจะเป็นการดุแลตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการตลาด  

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง