หุ้นLPN พุ่งชนซิลลิ่ง 14.77%รับข่าวดีปันผล-ซื้อหุ้นคืน

หุ้นLPN พุ่งชนซิลลิ่ง 14.77%รับข่าวดีปันผล-ซื้อหุ้นคืน
22 พฤษภาคม 2563
3,292

หุ้น LPN ราคาหุ้นพุ่งชนซิลลิ่ง 14.77 % อยู่ที่ 5.05 บาท รับข่าวดี บอร์ด อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1 บาท - ซื้อหุ้นคืนวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท เริ่ม5 มิ.ย.-4 ธ.ค.63

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)หรือLPN วันนี้(22 พ.ค.)ปรับตัวขึ้นแรงช่วงบ่าย ซึ่งเพิ่มขึ้น 14.77% หรือ 0.65 บาท อยู่ที่ 5.05 บาท ต่อหุ้น รับข่าวดีบอร์ด อนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1 บาท และซื้อหุ้นคืนวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือLPN แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)บริษัท มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1 บาท สำหรับจำนวนหุ้นของบริษัท จำนวน 1,475.69 ล้านหุ้น โดยหักหุ้นสามัญซื้อคืน ตามโครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน 21.50 ล้านหุ้น คงเหลือหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจำนวน 1,454.19 ล้านหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 5 มิ.ย. 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 มิ.ย. 2563

นอกจากนี้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท จำนวนหุ้นซื้อคืน 126 ล้านหุ้น คิดเป้น 8.54% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 1 บาท เริ่มซื้อคืนตั้งแต่ 5 มิ.ย. -4 ธ.ค. 2563

ณ วันที่ 31 มี.ค. บริษัท มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 813 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลื 12,000 ล้านบาท โดยเป็นห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ที่สร้างเสร็ตจแล้วพร้อมอยู่ซึ่งไม่มีภาระหนี้สิน โดยประมาณการขายสินค้าคงเหลือพร้อมอยู่ในช่วง 6 เดือนข้างหน้า มูลค่า 3,000 ล้านบาท ภายในไตรมาส4 บริษัทกำหนดการส่งมอบโครงการแล้วเสร็จจำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 3,700 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 3 โครงการมียอดขายรอโอน 1,600 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่สูงขึ้น เพื่อรองรับกับวงเงินสูงสุดที่จะซื้อหุ้นคืน 500 ล้านบาท และยังคงเหลือสภาพคล่องสำหรับใช้หมุนเวียนในกิจการต่อไป
นอกจากนี้บริษัทมีกำไรสะสม ณ สิ้นเดือนม.ค. มูลค่า 9,765 ล้านบาท และมีหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน6 เดือนนับจากวันที่จะซื้อหุ้นคืน จำนวน 1,000 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: