ดาวน์โหลด 'ตารางเรียนออนไลน์' DLTV ประถมศึกษา 1-6 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด 'ตารางเรียนออนไลน์' DLTV ประถมศึกษา 1-6 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
22 พฤษภาคม 2563
3,235

เปิดตาราง DLTV "เรียนออนไลน์" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 พร้อมแจกลิงค์จำเป็นเพื่อประกอบการเรียน ครบ!

หลังจากที่เริ่มเปิดให้เรียนออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นวันแรก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกเซ็กเตอร์ และการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคน รวมถึงการเรียนการสอนในโรงเรียนต้องยุติไปชั่วคราว โดยแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ จึงมุ่งไปสู่ การเรียนออนไลน์

ทั้งนี้ในแต่ละวันผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าไปดูตารางเรียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th โดยคลิกเข้าไปที่ ตารางออกอากาศ และเลื่อนไปที่ระดับชั้นที่ต้องการดู เช่น ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 หรือประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้น หลังจากนั้นให้เลือกวันที่ที่ต้องการดู เช่น วันที่ 22 .. เป็นต้น

โดยการเรียนออนไลน์นี้ รัฐได้เปิดช่องทางการเรียนการสอนทั้งหมด 6 ช่องทาง ได้แก่ 1.ทีวีดิจิทัล ช่อง 40-45 2.ทีวีดาวเทียม Ku-Band (จานทึบ) ช่อง 186-191 3.ทีวีดาวเทียม C-Band (จานโปร่ง) ช่อง 340-345 4.เว็บไซต์ www.dltv.ac.th 5.แอพพลิเคชั่น DLTV และ 6.ช่องยูทูบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

สรุป ตารางเรียนออนไลน์” ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำวันที่ 22 ..2563 ดังนี้

  

  • ตารางออกอากาศ “ประถมศึกษาปีที่ 1

159006050820

เข้าไปดูการเรียนการสอน รายละเอียดเรื่องที่เรียน รวมถึงสื่อและใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/DLTV1

- คณิตศาสตร์ https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26855

- วิทยาศาสตร์ : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26975

- ภาษาไทย https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26147

ศิลปะ : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27205

  • ตารางออกอากาศ “ประถมศึกษาปีที่ 2

159006052457

เข้าไปดูการเรียนการสอน รายละเอียดเรื่องที่เรียน รวมถึงสื่อและใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/DLTV2

- คณิตศาสตร์ https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27265

ภาษาอังกฤษ : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27181

- ภาษาไทย https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27234

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27151

  • ตารางออกอากาศ “ประถมศึกษาปีที่ 3

159006053566

เข้าไปดูการเรียนการสอน รายละเอียดเรื่องที่เรียน รวมถึงสื่อและใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/DLTV3

- คณิตศาสตร์ https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26384

ภาษาอังกฤษ : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26633

- ภาษาไทย https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26235

สุขศึกษาและพลศึกษา : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26512

  • ตารางออกอากาศ “ประถมศึกษาปีที่ 4

159006054861

เข้าไปดูการเรียนการสอน รายละเอียดเรื่องที่เรียน รวมถึงสื่อและใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/DLTV4

- คณิตศาสตร์ https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27295

ประวัติศาสตร์ : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27160

- ภาษาไทย https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26838

วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ) : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26909

  • ตารางออกอากาศ “ประถมศึกษาปีที่ 5

159006055766

เข้าไปดูการเรียนการสอน รายละเอียดเรื่องที่เรียน รวมถึงสื่อและใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/DLTV5

ศิลปะ : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27402

ภาษาอังกฤษ : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26738

- ภาษาไทย https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26208

ประวัติศาสตร์ : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26828

  • ตารางออกอากาศ “ประถมศึกษาปีที่ 6

159006056824

เข้าไปดูการเรียนการสอน รายละเอียดเรื่องที่เรียน รวมถึงสื่อและใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/DLTV6

- คณิตศาสตร์ https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26184

วิทยาศาสตร์ : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26760

- ภาษาไทย https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26120

สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26851

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง