เปิดตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

เปิดตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
22 พฤษภาคม 2563
2,887

เปิดตาราง DLTV ‘เรียนออนไลน์’ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 พร้อมแจกลิงค์จำเป็นเพื่อประกอบการเรียน ครบ!

หลังจากที่เริ่มเปิดให้เรียนออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นวันแรก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกเซ็กเตอร์ และการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคน รวมถึงการเรียนการสอนในโรงเรียนต้องยุติไปชั่วคราว โดยแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ จึงมุ่งไปสู่ การเรียนออนไลน์

ทั้งนี้ในแต่ละวันผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าไปดูตารางเรียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th โดยคลิกเข้าไปที่ ตารางออกอากาศ และเลื่อนไปที่ระดับชั้นที่ต้องการดู เช่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้น หลังจากนั้นให้เลือกวันที่ที่ต้องการดู เช่น วันที่ 22 .. เป็นต้น

โดยการเรียนออนไลน์นี้ รัฐได้เปิดช่องทางการเรียนการสอนทั้งหมด 6 ช่องทาง ได้แก่ 1.ทีวีดิจิทัล ช่อง 46-51 2.ทีวีดาวเทียม Ku-Band (จานทึบ) ช่อง 192-200 3.ทีวีดาวเทียม C-Band (จานโปร่ง) ช่อง 346-348 4.เว็บไซต์ www.dltv.ac.th 5.แอพพลิเคชั่น DLTV และ 6.ช่องยูทูบ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สรุป ตารางเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำวันที่ 22 ..2563 ดังนี้

  • ตารางออกอากาศ “มัธยมศึกษาปีที่ 1

159006153078

เข้าไปดูการเรียนการสอน รายละเอียดเรื่องที่เรียน รวมถึงสื่อและใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/DLTV7

- ภาษาอังกฤษ https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/23526

- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/23138

สุขศึกษาและพลศึกษา : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/23467 

ดนตรี : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/23193

  • ตารางออกอากาศ “มัธยมศึกษาปีที่ 2

159006158774

เข้าไปดูการเรียนการสอน รายละเอียดเรื่องที่เรียน รวมถึงสื่อและใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/DLTV8

- ภาษาอังกฤษ https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/22967

ภาษาไทย : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/23297

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/23355

สุขศึกษาและพลศึกษา : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/22887

  • ตารางออกอากาศ “มัธยมศึกษาปีที่ 3

159006162259

เข้าไปดูการเรียนการสอน รายละเอียดเรื่องที่เรียน รวมถึงสื่อและใบงานประกอบการสอน : https://www.dltv.ac.th/DLTV9

- ภาษาอังกฤษ https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/22648

วิทยาศาสตร์ : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27071

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/22540

ทัศนศิลป์ : https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/22606

  • ตารางออกอากาศ “มัธยมศึกษาปีที่ 4

159006166660

มีลิงค์เข้าไปดูโครงสร้างรายงานวิชาการ แต่ยังไม่มีรายละเอียดลงในแต่ละวิชา : https://www.dltv.ac.th/DLTV13

  • ตารางออกอากาศ “มัธยมศึกษาปีที่ 5

159006170257

มีลิงค์เข้าไปดูโครงสร้างรายงานวิชาการ แต่ยังไม่มีรายละเอียดลงในแต่ละวิชา : https://www.dltv.ac.th/DLTV14

  • ตารางออกอากาศ “มัธยมศึกษาปีที่ 6

159006173626

มีลิงค์เข้าไปดูโครงสร้างรายงานวิชาการ แต่ยังไม่มีรายละเอียดลงในแต่ละวิชา : https://www.dltv.ac.th/DLTV15

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง