'เกษตรกร' อย่าสับสน! ‘เยียวยา’ 3 เว็บไซต์ที่ยังใช้ได้ ลิงก์ไหน ใช้ทำอะไรบ้าง?

'เกษตรกร' อย่าสับสน! ‘เยียวยา’ 3 เว็บไซต์ที่ยังใช้ได้ ลิงก์ไหน ใช้ทำอะไรบ้าง?
22 พฤษภาคม 2563 | โดย ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์
3,890

ชี้ช่อง "เกษตรกร" รวม 3 เว็บไซต์ "เยียวยา" เกษตรกรที่ยังเปิดให้ใช้งานได้ www.เยียวยาเกษตรกร.com, www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com, www.moac.go.th เว็บไซต์ไหน ใช้ทำอะไรบ้าง หลังปิด 4 ลิงก์ป้องกันสับสน

หลังจากที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งปิด 4 ลิงก์ "ตรวจสอบสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร" ในวันนี้ (20 พ.ค. 63) ประกอบด้วย 

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชน "ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา" รวมทั้งระบบต่างๆ ผ่าน www.moac.go.th เป็นหลักเท่านั้น โดย "กรุงเทพธุรกิจ" รวบรวม 3 ลิงก์หลักที่เชื่อมโยงไปสู่การตรวจสอบสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกรที่ยังสามารถใช้ได้ ดังต่อไปนี้

  

เว็บไซต์ "มาตรการเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์ COVID-19" ที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางหลักในการเชื่อมโยงไปสู่ลิงก์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

- ปุ่มสีแดงเลือดหมู เข้าสู่การ ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com
- ปุ่มสีน้ำเงิน เข้าสู่การ เยียวยาเกษตรกร.com
- ปุ่มสีส้ม เข้าสู่การ ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์ เงินเยียวยาเกษตรกร
- ปุ่มสีเขียว เข้าสู่เว็บไซต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากนี้ยังมีบริการ Q&A ประเด็นปัญหาและคําตอบในการอุทธรณ์ของการดําเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ให้บริการสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยต่างๆ อีกด้วย

159004782383

159004941763

159004941683

159004941710

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ลิงก์สำหรับ เกษตรกรที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ หรือ ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่างๆ กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร โดยสามารถไปขออุทธรณ์ ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค

  • สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
  • สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
  • สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
  • สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน 
  • เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4
  • สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด 
  • การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
  • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

โดย เปิดให้เกษตรกรยื่นอุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.2563 ถึง 5 มิ.ย.2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งเกษตรกรในกลุ่มที่ 3 ซึ่งยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกนั้น การยื่นเรื่องอุทธรณ์ จะทำได้หลังจากที่มีการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เบื้องต้น สามารถตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ได้ผ่านเว็บไซต์ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com 

สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรฯ สามารถกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน ก่อนกดตรวจสอบสถานะ เพื่อดูความคืบหน้าของการอุทธรณ์

159004659616

ลิงก์ที่เปิดให้บริการในการตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสามารถตรวจสอบได้หลังจากการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

159004801852

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง