เปิดอุทธรณ์ 'เยียวยาเกษตรกร' ถึง 5 มิ.ย. ไม่มีเว้นวันหยุดราชการ

เปิดอุทธรณ์ 'เยียวยาเกษตรกร' ถึง 5 มิ.ย. ไม่มีเว้นวันหยุดราชการ

เปิดยื่นอุทธรณ์ "เยียวยาเกษตรกร" รับเงิน 5,000 บาท 3 เดือน ถึง 5 มิ.ย.63 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยยื่นได้ในส่วนกลาง และภูมิภาคทั้งหมด 8 หน่วย

หลังจากเมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา  เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับลงทะเบียน รวมถึงปรับปรุงและแก้ไขทะเบียนเกษตรกรตาม "มาตรการเยียวยาเกษตรกร" รับเงิน 5,000 บาท 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเกษตรกรกลุ่มแรกที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรรับเงินเยียวยา และได้ทำการโอนเงินแก่เกษตรไปแล้ว 3 ล็อตด้วยกัน คือ วันที่ 15, 18-19 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,335,987 ราย และทำการโอนเงินในจำนวนวันละประมาณ 1 ล้านรายนั้น 

158996882559

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

ล่าสุดวันนี้ (20 ..) เฟซบุ๊ก "เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน" ได้โพสต์ข้อความระบุว่า  แจ้งเตือนเกษตรกรทุกท่าน ให้ทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์ระบบเยียวยา รวมทั้งระบบต่างๆ ผ่าน www.moac.go.th เท่านั้น เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ ได้ปรับปรุงระบบให้เกษตรกรทุกท่านเพื่อความสะดวกแล้ว 

158996883210

สำหรับลิงค์ ระบบตรวจสอบสิทธิ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้ง 4 Link จะดำเนินการปิดระบบในวันนี้ได้แก่

158996884066

ที่มา : เฟซบุ๊ก เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

ส่วนเกษตรกรที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ หรือ ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่าง ๆ กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร โดยสามารถไปขออุทธรณ์ ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค

  • สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
  • สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
  • สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
  • สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน 
  • เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4
  • สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด 
  • การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
  • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

โดยเปิดให้เกษตรกรยื่นอุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.2563 ถึง 5 มิ.ย.2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งเกษตรกรในกลุ่มที่ 3 ซึ่งยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกนั้น การยื่นเรื่องอุทธรณ์ ก็จะทำได้หลังจากที่มีการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เบื้องต้น สามารถตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ได้ผ่านเว็บไซต์ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com

สำหรับ ขั้นตอนการยื่นเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1. เกษตรกรเข้ามาร้องเรียนทั้งด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์ 

2. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง (บันทึกข้อมูลบนระบบ)

3. ระบุหน่วยงานเข้าของเรื่องและรายละเอียด (ทั้งหมด 8 หน่วยงานได้แก่
สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4
สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

4. ระบบทำการจำแนกข้อมูล ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. หน่วยงานรับผิดชอบ วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบว่า สามารถชี้แจงได้หรือไม่

  • หากชี้แจงได้ > ตอบคำถามและชี้แจงผ่านระบบ และเจ้าหน้าที่จะทำการตอบปัญหา หรือชี้แจงแก่เกษตรกร
  • หากชี้แจงไม่ได้ > หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะทำการส่งข้อมูลให้คณะกรรมการฯ ผ่านระบบ

>> ขั้นตอนที่ 1 - 5 ใช้เวลาทั้งสิ้น 3 วันนับจากยื่นเรื่องอุทธรณ์

6. คณะกรรมการฯ รับเรื่อง และดำเนินการพิจารณา

>> ขั้นตอนที่ 6 ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย ใช้เวลาทั้งสิ้น 12 วัน

รวมเวลาสูงสุด คือไม่เกิน 15 วันหลังยื่นเรื่องอุทธรณ์สิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร ก็จะรู้ผลว่า จะได้รับเงินหรือไม่