'ประกันสังคม' เร่งวินิจฉัยสั่งจ่ายสะสม 1 ล้านราย

'ประกันสังคม' เร่งวินิจฉัยสั่งจ่ายสะสม 1 ล้านราย

ลูกจ้างรอเงินเยียวยา "ประกันสังคม" เร่งวินิจฉัยสั่งจ่ายสะสม ณ วันที่ 20 พ.ค.แล้ว 1,063,068 ราย พร้อมแนะช่องทางร้องเรียนปัญหาหากไม่ได้เงินเยียวยา

ความคืบหน้ากรณี "กระทรวงแรงงาน" ได้เปิดศูนย์อุทธรณ์เงินประกันสังคมผู้ว่างงานจากโควิด-19 สำหรับผู้ประกันที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยในสถานการณ์โรคโควิด-19 แล้วได้รับการปฏิเสธหรือยังไม่ได้รับเงินทดแทน 

โดยสำนักงานประกันสังคมได้เปิดศูนย์ฯดังกล่าวเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ปัญหาให้กับลูกจ้าง นายจ้างครบ จบในที่เดียว โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด รวมถึงสำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี ในวันและเวลาทำการ 08.00-18.00 น.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ล่าสุด เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  โพสต์ข้อความระบุว่า รายงานสรุปของศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด- 19 ประจำ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สํานักงานประกันสังคม โดยการขอยื่นรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน จากผลกระทบโควิด-19 มีรายละเอียดดังนี้

ยื่นขอใช้สิทธิ์สะสม 1,208,999 ราย
ยื่นขอใช้สิทธิ์รายใหม่ (ข้อมูล  วันที่ 19 ..63)  33,036 ราย
วินิจฉัยสั่งจ่ายสะสม 1,063,068 ราย
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,829,855 ล้านบาท

158998764544

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบการขอรับประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เนื่องจากผลกระทบจากโคโรนาไวรัส หรือ โควิด-19 ได้ที่ "เว็บไซต์ประกันสังคมหรือ https://www.sso.go.th 

สำหรับ การติดต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ขอให้เตรียมเอกสาร  ดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. เอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น เอกสารรับรองการหยุดงานของนายจ้าง, หนังสือปฏิเสธการขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม
  3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
  4. ข้อมูลที่สอบถามเพิ่มเติม เช่น หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของนายจ้าง