เปิดรับร้องทุกข์ เยียวยาลูกจ้าง 'ประกันสังคม' ครบจบที่เดียว!

เปิดรับร้องทุกข์ เยียวยาลูกจ้าง 'ประกันสังคม' ครบจบที่เดียว!

"สำนักงานประกันสังคม" เปิดศูนย์อุทธรณ์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ เยียวยาลูกจ้าง 'ประกันสังคม' ครบจบที่เดียว โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมในทุกพื้นที่-ทุกจังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊คไทยคู่ฟ้า ได้เผยแพร่ข้อมูลถึงเรื่องเกี่ยวกับ "เงินประกันสังคม" สำหรับผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ว่า มีข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยในสถานการณ์โรคโควิด-19 แล้วได้รับการปฏิเสธ หรือยังไม่ได้รับเงินทดแทน

เนื่องจากขณะนี้ "สำนักงานประกันสังคม" ได้เปิดศูนย์อุทธรณ์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกจ้าง นายจ้างครบ จบในที่เดียวแล้ว โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด รวมถึงสำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี โดยสามารถยื่นเรื่องได้ทั้งในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 08.00-18.00 น.

ทั้งนี้ เพจเฟซบุ๊คไทยคู่ฟ้าได้แนะนำสำหรับผู้ประกันตนที่กำลังจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอให้ปฏิบัติดังนี้

1.ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าบัญชีนั้นยังสามารถใช้งานได้

2.ตรวจทานข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารให้ถูกต้องในการยื่นขอรับสิทธิ

3.หากนายจ้างสามารถเป็นฝ่ายรวบรวมแบบขอรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานของนายจ้าง เพื่อยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม จะเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้หากนายจ้างหรือลูกจ้างมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊กเพจสำนักงานประกันสังคม ตามลิงค์นี้ https://web.facebook.com/ssofanpage/ หรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้าง "ผู้ประกันตน มาตรา 33" ที่ได้รับผลกระทบทำให้ว่างงานเป็นจำนวนมาก 

ซึ่ง สปส.ได้มีการจ่ายเงินกรณี "ว่างงาน" จากเหตุสุดวิสัยเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินว่างงานร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

ซึ่ง สปส.ได้จ่ายเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้แก่ผู้ประกันตนไปแล้ว จำนวน 706,633 ราย เป็นเงิน 3,997.550 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน – วันที่ 11 พฤษภาคม 2563) และคาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิกรณีว่างงานอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่ง สปส.จะเร่งดำเนินการจ่ายเงินว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเร็วที่สุด