เกษตรสั่งจ่าย ข้าราชการ 9.1 หมื่นคน รับเงินเยียวยา

เกษตรสั่งจ่าย ข้าราชการ 9.1 หมื่นคน รับเงินเยียวยา

กระทรวงเกษตรฯ ไฟเขียวข้าราชการ 9.1 หมื่นคน รับเงินเยียวยา 5,000 บาทได้ รอบแรกจ่ายครบแล้ว 3.3 ล้านราย วงเงิน 1.6 หมื่นล้าน - สศก.รอส่งข้อมูล 1.57 ล้านราย ให้คลังตรวจความซ้ำซ้อน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดย เดือนละ 5,000 บาท จ่าย เดือน รวม 15,000 บาท ในส่วน ข้าราชการจำนวนประมาณ 9.1 หมื่นคน ที่ประกอบอาชีพเสริม ทำการเกษตร สามารถได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลด้วย

ดังนั้น สำหรับข้าราชการบำนาญ หากถูกตัดสิทธิ์ แนะนำให้ดำเนินการอุทธรณ์ เพื่อรักษาสิทธิ์ ของตัวเอง

158995950138

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 19 พ.ค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ได้นำข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ในกลุ่มข้าราชการเข้าเสนอในที่ประชุม เพื่อพิจารณา ให้เป็นกลุ่มยกเว้นไม่ได้รับเงินเยียวยาแต่อย่างใด

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ตามมติ ครม. ยังไม่ได้บอกว่าข้าราชการไม่ได้รับสิทธิเยียวยา ซึ่งขอเรียนว่า ข้าราชการที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแรกที่ได้รับสิทธิของมาตรการนี้ 

   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  รายงานว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  ได้รวบรวมข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อเสนอกระทรวงการคลัง ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลทะเบียนกับ โครงการเราไม่ทิ้งกัน ทะเบียนระบบประกันสังคม และข้าราชการบำนาญ ก่อนที่จะเสนอรายชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) เพื่อจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด-19 ) จำนวนเงิน 5,000 บาทระยะเวลา 3 เดือน หรือเยียวยา

158995953831

ทั้งนี้ หลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว มีการส่งสอบทะเบียนเกษตรกร ในรอบแรก 1 ให้กับกระทรวงการคลัง 6.77 ล้านราย ให้กระทรวงการคลัง และพร้อมจ่ายเงิยไปแล้ว 3.33 ล้านราย เหลืออีกกลุ่มที่รอตรวจสอบข้อมูลความซ้ำซ้อนทั้งหมด จำนวน 1.57 ล้านราย

ล่าสุด 20 พ.ค. ธกส.โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้กับเกษตรกร 3.33 ล้านราย ที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อน เสร็จสิ้นแล้ว วงเงิน 16,650 ล้านบาท โดยวันที่ โดยวันที่ 15 พ.ค. มีการโอนเงินให้กับเกษตรกร จำนวน 1.041 ล้านรายเป็นเงิน 5,209.16 ล้านบาท  วันที่ 18 พ.ค. โอนเงินให้เกษตรกร 1.15 ล้านราย เป็นเงิน 5,745.61 ล้านบาท

ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. โดยมีการทำประชาคมว่า ทำเกษตรจริงแล้ว ต้องให้กระทรวงการคลังตรวจสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน ฐานทะเบียนข้าราชการ ฐานทะเบียนข้าราชการบำนาญ และฐานทะเบียนประกันสังคม ออกไปก่อน โดยคาดว่าจะจ่ายเงินภายในเดือนพ.ค.ช่นกัน

สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่ยังไม่สามารถเพาะปลูกได้ เนื่องจากรอฝน แต่ยื่นแบบ ทบก.01 ซึ่งเป็นคำร้องทะเบียนเกษตรกรภายใน 15 พ.ค.โดยกระทรวงเกษตรฯ กำหนดให้เพาะปลูกภายในวันที่ 30 มิ.ย.นั้น จะต้องมีการทำประชาคมและตรวจแปลงยืนยันว่าทำเกษตรจริงก่อนวันที่ 15 ก.ค. จากนั้นคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จะเสนอ ครม.อนุมัติ โดยคาดว่าจะจ่ายเงินครบภายในสิ้นเดือนก.ค.นี้