เช็คเงินเข้า ‘เยียวยาเกษตรกร’ ได้รับ SMS 'โอนเงินไม่ได้' หมายความว่าอะไร?

เช็คเงินเข้า ‘เยียวยาเกษตรกร’ ได้รับ SMS 'โอนเงินไม่ได้' หมายความว่าอะไร?

ไขข้อข้องใจประเด็นปัญหา ตรวจสอบสิทธิ์ "เยียวยาเกษตรกร" ได้รับ SMS "โอนเงินไม่ได้" หมายความว่าอะไร?

มาตรการเยียวยาเกษตรหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 โดยไม่ต้องลงทะเบียน เนื่องจากจะใช้ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสตว์ กรมประมง รวมไปถึงการยางแห่งประเทศไทย เป็นต้น

แต่ยังมีประเด็นคำถามถึงรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมากที่สร้างความสงสัย หนึ่งในนั้นคือเรื่องของการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร ซึ่งหากเกษตรกรรายใดที่มีบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) อยู่แล้ว ที่เข้าหลักเกณฑ์ของมาตรดาร รวมถึงผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลังแล้ว ก็จะได้รับสิทธิเยียวยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เกษตรกรกลุ่มนี้จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี ...อัตโนมัติ แต่ยังคงเกิดประเด็นคำถามถึง กรณีบัญชี ธ...ที่ไม่ได้ใช้งานนานแล้ว ไม่มีความเคลื่อนไหวของบัญชี ธ.ก.ส. จะยังได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน อยู่หรือไม่?

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้สอบถามไปยัง ธ.ก.ส.และได้รับคำตอบว่า กรณีนี้ เงินเยียวยาเกษตรกรจะไม่เข้าบัญชีธนาคาร เนื่องจากจะเท่ากับว่ากลายเป็นการ "โอนไม่สมบูรณ์" แต่ไม่ต้องกังวล เพราะหากเป็นกรณีนี้ จะมีข้อความ SMS แจ้งไปยังผู้ที่ได้รับสิทธิ์ว่าโอนเงินไม่ได้ เพราะข้อมูลผิด และจะแจ้งให้ไปแก้ไข อย่างไรก็ตามให้รอ SMS แจ้งก่อน

ขณะเดียวกันยังเกิดประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องตามมาอีกว่า ทำไมเงินที่ ...โอนเข้ามานั้น ถึงไปจ่ายในบัญชี ...เดิมที่หมดอายุไปแล้ว ซึ่งมีกรณีที่บัญชี ...หมดอายุไปแล้วกว่า 20 ปี และปัจจุบันก็มีบัญชี ...ใหม่ที่ยังใช้งานได้ปกติอยู่แล้วด้วย?

158996130712

ข้อความจากลูกเพจ กรุงเทพธุรกิจ

 

จากกรณีนี้ยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดของคำตอบ เนื่องจากขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ทั้งการติดต่อไปที่ ...สาขาที่สะดวก หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 0-2555-0555

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยในประเด็นอื่นๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 8 หน่วยงาน ดังนี้

สายด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร 1170

การยางแห่งประเทศไทย โทร 0-2433-2222 ต่อ 243, 241

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โทร 0-2202-3290

กรมสรรพสามิต ติดต่อ กรมสรรพสามิตในพื้นที่ หรือโทร 0-2241-5600-9 (ต่อ 61601-08)

กรมประมง ติดต่อ สำนักงานประมงอำเภอ/จังหวัด หรือโทร 0-2104-9444

กรมปศุสัตว์ ติดต่อ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/จังหวัด หรือโทร 0-2653-4444

กรมส่งเสริมการเกษตร ติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด หรือโทร 0-2579-0121-27

กรมหม่อนไหม โทร 0-2558-7924-6

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร 0-2940-5550