แจ้งปิด 4 ลิงค์ ตรวจสอบเช็คสถานะ 'เยียวยาเกษตรกร' วันนี้

แจ้งปิด 4 ลิงค์ ตรวจสอบเช็คสถานะ 'เยียวยาเกษตรกร' วันนี้

สนง.เศรษฐกิจการเกษตร แจ้งปิด 4 ลิงค์ ตรวจสอบเช็คสถานะ "เยียวยาเกษตรกร" วันนี้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งด่วนเที่ยงวันนี้ 20 พ.ค. ระบุว่า แจ้งเกษตรกรทุกท่าน ขอให้ทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์ระบบเยียวยา รวมทั้งระบบต่างๆ ผ่าน www.moac.go.th  เท่านั้น

โดยทางกระทรวงเกษตรฯ ได้ปรับปรุงระบบให้เกษตรกรทุกท่านเพื่อความสะดวกแล้ว สำหรับ link ระบบตรวจสอบสิทธิ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้ง 4 Link เราจะดำเนินการปิดระบบในวันนี้!!!

158995097463

158995100235