ตรวจสอบสถานะ www.เยียวยาเกษตรกร.com ไม่ได้เงิน ไปอุทธรณ์ที่ไหนได้บ้าง

ตรวจสอบสถานะ www.เยียวยาเกษตรกร.com ไม่ได้เงิน ไปอุทธรณ์ที่ไหนได้บ้าง

ย้ำชัดๆ อีกครั้งถึงวิธียื่นเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คบัญชีแล้วเงินยังไม่เข้า หรือ ตรวจสอบสถานะแล้วพบปัญหา ไปยื่นเรื่องอุทธรณ์ที่ไหนได้บ้าง โดยเฉพาะถ้าไม่สะดวกทำผ่านออนไลน์ มีวิธีอื่นอีกไหม?

หลังมาตรการ "เยียวยาเกษตรกร" โอนเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตามมติ ครม. ได้ทำการโอนเงินแก่เกษตรไปแล้ว 3 ล็อตด้วยกัน คือ วันที่ 15, 18-19 .. 63 ที่ผ่านมา รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,335,987 ราย โดยทำการโอนเงินในจำนวนวันละประมาณ 1 ล้านรายนั้น 

ที่เหลืออีกราวๆ 3,437,530 รายนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ่งว่า จะต้องรอคัดกรองความซ้ำซ้อนจากมาตรการอื่นๆ อีกครั้ง

ฉะนั้น สำหรับเกษตรกรที่ตรวจสอบสถานะเป็น “เกษตรกร” ที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่างๆ นั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้บริการ ระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ผ่านเว็บไซต์ https://www.moac.go.th

นอกจากนี้ ถ้าใครไม่สะดวกจะร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ ยังสามารถไป ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตัวเอง หรือ ทางโทรศัพท์ ก็ได้เช่นกัน 

158990957719

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

ข้อมูลจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้รายละเอียดไว้ถึงขั้นตอนการดำเนินการว่า

หลังจากเกษตรกรยื่นเรื่องอุทธรณ์ ไม่ว่าจะผ่านทาง "โทรศัพท์" หรือ "ยื่นเรื่องด้วยตัวเอง" ที่หน่วยงานต้นสังกัด ระบบจะส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนภูมิภาค เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลภายใน 3 วัน นับจากขึ้นทะเบียน

และเมื่อตรวจสอบข้อมูลในขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว หาก “ได้รับการอนุมัติ” เกษตรกรรายดังกล่าวก็จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา แต่หาก “ไม่ได้รับการอนุมัติ” ก็เป็นอันปิดแฟ้ม โดยเกษตรกรรายนั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 15,000 บาท ที่จะทยอยจ่าย 3 เดือน

แต่หากในกรณีที่หน่วยงานต้นสังกัด ไม่สามารถพิจารณาได้” ก็จะส่งต่อมายัง “คณะกรรมการเยียวยาฯเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง โดยรอบนี้จะใช้เวลาดำเนินการภายใน 12 วัน

โดยหากได้รับการอนุมัติ เกษตรกรรายดังกล่าวก็จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 15,000 บาท ที่จะทยอยจ่ายเป็นเวลา 3 เดือนเช่นกัน

สำหรับ ขั้นตอนการยื่นเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1. เกษตรกรเข้ามาร้องเรียนทั้งด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์ 

2. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง (บันทึกข้อมูลบนระบบ)

3. ระบุหน่วยงานเข้าของเรื่องและรายละเอียด (ทั้งหมด 8 หน่วยงานได้แก่
สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4
-
สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
-
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

158990973044

4. ระบบทำการจำแนกข้อมูล ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. หน่วยงานรับผิดชอบ วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบว่า สามารถชี้แจงได้หรือไม่

  • หากชี้แจงได้ > ตอบคำถามและชี้แจงผ่านระบบ และเจ้าหน้าที่จะทำการตอบปัญหา หรือชี้แจงแก่เกษตรกร
  • หากชี้แจงไม่ได้ > หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะทำการส่งข้อมูลให้คณะกรรมการฯ ผ่านระบบ

>> ขั้นตอนที่ 1 - 5 ใช้เวลาทั้งสิ้น 3 วันนับจากยื่นเรื่องอุทธรณ์

6. คณะกรรมการฯ รับเรื่อง และดำเนินการพิจารณา

>> ขั้นตอนที่ 6 ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย ใช้เวลาทั้งสิ้น 12 วัน

รวมเวลาสูงสุด คือไม่เกิน 15 วันหลังยื่นเรื่องอุทธรณ์สิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร ก็จะรู้ผลว่า จะได้รับเงินหรือไม่

158990980287   

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 8 หน่วยงาน ดังนี้

สายด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 1170

การยางแห่งประเทศไทย โทร. 0 2433 2222 ต่อ 243, 241

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โทร. 0 2202 3290

กรมสรรพสามิต ติดต่อ กรมสรรพสามิตในพื้นที่ หรือ โทร. 0 2241 5600-9 (ต่อ 61601-08)

กรมประมง ติดต่อ สำนักงานประมงอำเภอ/จังหวัด หรือ โทร. 0 2 104 9444

กรมปศุสัตว์ ติดต่อ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/จังหวัด หรือ โทร. 0 2653 4444

กรมส่งเสริมการเกษตร ติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด หรือ โทร. 02 579 0121-27

กรมหม่อนไหม โทร. 0 2558 7924-6

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  โทร. 0 2940 5550