เปิดเมนู 'www.moac.go.th' มีอะไรบ้าง พร้อมบอกวิธีกรอกข้อมูล ละเอียดยิบ!!

เปิดเมนู 'www.moac.go.th' มีอะไรบ้าง พร้อมบอกวิธีกรอกข้อมูล ละเอียดยิบ!!
22 พฤษภาคม 2563
72,013

เปิดเมนู "www.moac.go.th" มีอะไรบ้าง พร้อมบอกวิธีกรอกข้อมูล ละเอียดยิบ!!

หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิด เว็บไซต์ "www.moac.go.th" เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ "เยียวยาเกษตรกร" ได้เบ็ดเสร็จในที่เดียว พบว่าประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

วันนี้ (21 พ.ค.) ทีมกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จะพาท่านสำรวจทุกเมนูใน เว็บไซต์ "www.moac.go.th" ว่ามีเมนูอะไรบ้าง และแต่เมนูมีหน้าที่อะไร พร้อมกับบอกวิธีเช็คสิทธิ์ อย่างง่ายๆ ติดตามกันได้เลยค่ะ ทั้งหมดจะมี 8 เมนู ดังนี้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โค้งสุดท้าย! ’เราไม่ทิ้งกัน’ กลุ่มสุดท้าย จะได้ ‘เงินเยียวยา’ เมื่อไหร่

158998511738
เมื่อคลิกเข้าไปที่เมนู ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ระบบจะปรากฎข้อความ ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้ใส่ข้อมูล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ ชื่อ (ระบุชื่อจริงที่ใช้ลงทะเบียน ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อและนามสกุล) เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกตรงคำว่า "ตรวจสอบสิทธิ์" 
158998585771
แต่ถ้าใครยังไม่พบข้อมูล ระบบก็จะแจ้งว่า ไม่พบข้อมูลของท่าน อาจเนื่องด้วย
 1. ท่านลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานอื่น ที่ไม่ใช่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และ กรมประมง
 2. ท่านลงทะเบียนเกษตรกรในระหว่างวันที่ 1-15 พค. 2563 ข้อมูลของท่านจะยังไม่เข้าสู่ระบบ และอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 3. ท่านไม่ได้ลงทะเบียนเกษตรกร

158998629684
158998514350
ในเมนูนี้เมื่อคลิกคำว่า เยียวยาเกษตรกร.com(ธกส.) ระบบจะขึ้นเมนูให้เกษตรกร 1.แจ้งช่องทางการโอนรับเงิน สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีของธนาคาร ธกส. เท่านั้น คลิกที่นี่ เพื่อขั้นตอนอย่างละเอียด
2.ตรวจสอบผลการโอน ทำตามขั้นตอนโดยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และรหัสความปลอดภัย ระบบก็จะแจ้งว่าท่านได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วหรือไม่ หรือ คลิกที่นี่ เพื่อขั้นตอนอย่างละเอียด
158998776295
กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร โดยสามารถไปขออุทธรณ์ ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ดังนี้
 • สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
 • สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
 • สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
 • สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
 • เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4
 • สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
 • การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

โดยเปิดให้เกษตรกรยื่นอุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.2563 ถึง 5 มิ.ย.2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

158998515713

หลังจากมีการนำข้อมูลอุทธรณ์เข้าระบบแล้ว ถ้าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนภูมิภาค จะตรวจสอบข้อมูลภายใน 3 วัน นับจากขึ้นทะเบียน หากมีการอนุมัติ เกษตรกรก็จะได้สิทธิ์รับเงินเยียวยา

แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ ก็จะส่งต่อให้หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบข้อมูลภายใน 5 วัน นับจากภูมิภาคดำเนินการ หากมีการอนุมัติ เกษตรกรก็จะได้สิทธิ์รับเงินเยียวยา 

สามารถตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ได้ผ่านเว็บไซต์ https://www.moac.go.th/ โดยเข้าไปที่เมนู การตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร คลิกที่นี่ ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน 

159004659616

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็คที่นี่ 8 หน่วยงานรับ 'อุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร' ถ้ายังไม่ได้ 5000 ต้องรีบเลย

เช็คเลย! ‘เยียวยาเกษตรกร’ เปิด 'ตรวจสอบผลการโอนเงิน’ แล้ว

ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียน 'เยียวยาเกษตรกร’ ตกลง 'ข้าราชการ' มีสิทธิ์ไหม!?

ตรวจสอบสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com กลุ่มไหน ได้เงินไหม ได้เมื่อไหร่ อย่างละเอียด!

ตอบชัด! 'เกษตรกร' เรื่อง 'ระบบตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร' ห้าพัน ชาวสวนยางได้รับเงินวันไหนบ้าง?

4.เข้าสู่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
158998517815
5.ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนด้านพืช/ประมง/ปศุสัตว์/ยางพารา
158998520925
ในเมนูนี้จะรวบรวมคำถามที่พบบ่อยที่สุด และมีคำตอบให้ทุกคำถามอย่างละเอียด อาทิ การจ่ายเงินเยียวยานี้ จ่ายเป็นรายครอบครัวหรือรายบุคคล ตอบ เป็นรายบุคคลตามที่ขึ้นทะเบียนไวUกับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรม ประมง กรมปศุสัตว์ เป็นต้น
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
158998539428
ในเมนูนี้จะรวบรวบข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรฯ หรือข่าวที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเยียวยาเกษตรกรให้ได้อ่านแบบสั้นๆ 
158998688190
158998546756
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง