กฟภ. ควักงบอีก 9 พันล้าน ช่วยผู้ใช้ไฟลดผลกระทบ 'โควิด-19'

กฟภ. ควักงบอีก 9 พันล้าน ช่วยผู้ใช้ไฟลดผลกระทบ 'โควิด-19'
7 เมษายน 2563
1,573

“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ควักงบร่วม 9 พันล้านบาท ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ลดผลกระทบโควิด-19 คนใช้ไฟไม่เกิน 90 หน่วย ได้ใช้ ฟรี 3 เดือน(เม.ย.-มิ.ย.63) คนใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วย ยืดเวลาชำระค่าไฟ 6 เดือน

นายสมพงษ์  ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้

1.มาตรการค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ จากเดิม 50 หน่วยต่อเดือน เป็น 90 หน่วยต่อเดือน ตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 (จำนวน 3 เดือน) ให้กับผู้ใช้ไฟจำนวน 6.2 ล้านราย วงเงิน 2,955 ล้านบาท

2.ขยายระยะเวลาผ่อนชำระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วยขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 หน่วยเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 สำหรับ ให้กับผู้ใช้ไฟจำนวน 4.1 ล้านราย วงเงิน 6,045 ล้านบาท

158625811682

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจในหลายส่วนทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม รวมถึงประชาชนที่ต้อง ทำงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) ทำให้การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น PEA   จึงกำหนดมาตรการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนจากการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง